Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 04-05-19

 

 

 

 

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė  ir pritarė iniciatorių pateiktam Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 2,3,4,7,26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-3490. Įstatymo projekto tikslas –  įteisinti nuostatą, kad statutiniai valstybės tarnautojai, kurie atsitikus nelaimingam atsitikimui tarnyboje gauna kompensacijas, nedraudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. Taip pat siūloma suderinti Įstatymo nuostatas su Europos Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais ir nustatyti, kad darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos darbe srityje nedaro įtakos principui dėl darbdavio atsakomybės.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Pensijų kaupimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 13, 15, 19, 22, 28, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-3441(2) ir Pensijų sistemos reformos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-3442 (2). Komitetas pritarė patobulintiems įstatymų projektams.

            Trečiu klausimu komitetas apsvarstė Darbo kodekso 5, 146, 180 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 7(1) straipsniu įstatymo projektą Nr. IXP-3440 ES. Komitetas pritarė patobulintam įstatymo projetkui ir komiteto išvadoms:

1. Atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą, komitetas siūlo Europos parlamento ir Tarybos 1996 m. gruodžio 16 d. direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje nuostatas įgyvendinti specialiu Lietuvos Respublikos įstatymu. Atsižvelgiant į direktyvos 1 ir 3 str., pakeisti Darbo kodekso 220 str. 4 d., o 5 str. 4 d. pripažinti netekusia galios.

2. Pritarti Darbo kodekso 146 str. 2 d. pakeitimui bei 180 str. papildymui ir pakeitimui.

            Ketvirtu klausimu komitetas apsvarstė ir nutarė atmesti Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2768 . Šio įstatymo projekto  tikslas - suteikti teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sužaloti 1991 m. sausio 11-13 dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos, tačiau dėl to netapo invalidais. Priimto sprendimo argumentas buvo tas, kad siūlomos įstatymo projekto nuostatos dar labiau išplėstų ratą asmenų, turinčių įvairias privilegijas bei lengvatas, kurios paprastai kelia kitų asmenų nepasitenkinimą.

 Paskutiniu klausimu komitetas pritarė Įstatymo dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimo projektui Nr. IXP-3523

 

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 15, 50 ir 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-3494  - Artūras Melianas ir Algirdas Sysas.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 20.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas