Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 2003 M. VEIKLOS ATASKAITOS

2004 m. gegužės 12 d. Nr. 6

Vilnius

2004 m. gegužės 5 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstoma Krašto apsaugos ministerijos 2003 m. ataskaita.

Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, NSGK pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, NSGK nariai: G.Jakavonis, N.Medvedev, G.Skarbalius, Z.Mačernius (pavadavo A.Valį), V.Popovas (pavadavo G.Purvaneckienę), Komiteto vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas M.Pabrėža, padėjėja A.Šatkauskaitė, Krašto apsaugos ministras L.Linkevičius, KAM valstybės sekretorius V.Sarapinas, KAM GPPD direktorius V.Urbelis, KAM GŠ viršininkas V.Vaikšnoras, KAM RPD direktorius R.Jonaitis, KAM FBD direktorė I.Svaruševičienė.

Išnagrinėjęs pateiktą KAM 2003 metų veiklos ataskaitą, išklausęs NSGK narių bei KAM atstovų pasisakymus, Komitetas pritarė pateiktai ataskaitai ir ją įvertino teigiamai.

Komitetas pažymi, jog Krašto apsaugos ministerija nuosekliai vykdė karinių pajėgų reformą, kryptingą ir rezultatyvią integracijos į Euroatlantines saugumo struktūras politiką, savo atsakomybės srityje užtikrino kokybišką pasirengimą narystei NATO, Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą, dalyvavimą tarptautinėse misijose bei operacijose.

Komitetas pastebi, jog atsižvelgiant į NATO pajėgų tikslų įgyvendinimą, aktualias valstybei grėsmes bei rizikos veiksnius, svarbu ir toliau tęsti visos krašto apsaugos sistemos modernizavimą, gerinti jos valdymą bei teisinį reglamentavimą, išsamiau reglamentuoti jos vaidmenį bei vietą nacionalinio saugumo užtikrinimo sistemoje.

Komitetas siūlo:

LR Vyriausybei:

Vykdant Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, pateikti LR Seimui Krašto apsaugos sistemos plėtros bei kitų ilgalaikių valstybės saugumą stiprinančių programų rengimo planą.

Sukurti teisines sąlygas Generolo Jono Žemaičio karo akademijos materialinės bazės ir mokslinio-pedagoginio potencialo panaudojimo vidaus reikalų sistemos bei kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų profesiniam mokymui.

Nemažinant dalyvavimo tarptautinėse taikos palaikymo operacijose aktyvumo, nustatyti dalyvavimo tarptautinėse misijose bei operacijose prioritetus.

Krašto apsaugos ministerijai:

Išanalizuoti krašto apsaugos sistemos organizavimo bei funkcionavimo teisinę bazę, pateikti pasiūlymus jai tobulinti. Taip pat pateikti pasiūlymus Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymui, Nacionalinio saugumo strategijai bei kitiems teisės aktams, susijusiems su nacionalinio saugumo užtikrinimu, tobulinti. Išnagrinėti karinių pajėgų panaudojimo šalies viduje teisines sąlygas.

Imtis priemonių Antrojo operatyvinių tarnybų departamento bendradarbiavimui su Valstybės saugumo departamentu, Policijos departamentu bei kitomis teisėsaugos institucijomis stiprinti, užkertant kelią bet kokioms galimoms terorizmo apraiškoms Lietuvoje.

Išanalizuoti perėjimo prie profesionalios kariuomenės galimybę ir pateikti medžiagą komitetui iki 2004 m. rugsėjo 1 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 20.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas