Lietuvos Respublikos Seimas

2004-05-18 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-05-18

 

Komitetas 2004-05-18 posėdyje svarstė Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3475, kurio tikslas – sudaryti teisines prielaidas įgyvendinti Bendrojo pagalbos centro veiklos įstatymo projekto nuostatą, kad Centras yra vidaus reikalų statutinė įstaiga. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo projektui.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėjai Audrai Mikalauskaitei ir skyriaus vyresniajai specialistei Astai Juškėnaitei, Komitetas pritarė Įstatymo dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimo projektui Nr.IXP-3523.

Taip pat Komitetas svarstė Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1142A, kuriuo siekiama papildyti Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą nuostata, sudarančia galimybę pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą visiems asmenims, kurie dalyvavo likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, kadangi visi šie asmenys patyrė ne tik sveikatos sužalojimus, bet ir didžiulius emocinius ir psichologinius sukrėtimus. Posėdyje dalyvavo Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos Nukentėjusių asmenų ir socialinės rizikos grupių skyriaus vedėjas Vytas Miliauskas. Komitetas bendru sutarimu pritarė naujos redakcijos įstatymo projektui.

Komitetas svarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3197, kurio tikslas papildyti įstatymą nuostata, kad piliečiams, praleidusiems įstatymo nustatytus terminus pateikti prašymą ar dokumentus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas susigrąžinti nuosavybę gali būti atstatomas. Svarstyme dalyvavo Peticijų komisijos vyresnioji patarėja Janina Šniaukštienė. Komitetas pritarė įstatymo projektui.

Dalyvaujant Teisingumo viceministrui Gintarui Švedui Komitetas svarstė Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3517 bei jo įsigaliojimo ir įgyvendinimo projektą Nr.IXP-3518, Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.XP-3519 ir Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3520. Baudžiamojo proceso kodekso straipsnių pakeitimai ir papildymai leistų ištaisyti pastebėtas naujojo Kodekso spragas, taip pat išspręstų kai kurias problemas, kilusias taikant BPK normas praktikoje. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 43, 48, 49, 68, 102, 121, 157, 173, 178 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (toliau vadinama – įstatymo projektas) tikslas – taip pat pašalinti Bausmių vykdymo kodekso spragas, patikslinti ir papildyti kai kurias kodekso nuostatas ryšium su naujai atsiradusiomis aplinkybėmis. Komitetas bendru sutarimu pritarė Kodeksų pakeitimų ir papildymų projektams.

Komitetas nagrinėjo klausimą dėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto susivienijimo “Labora” pareiškimo “Dėl koplyčios KGB rūmuose neteisėto likvidavimo”. Komiteto posėdyje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Dalia Kuodytė ir visuomeninių organizacijų atstovai. Komitetas, išklausęs abiejų konfliktuojančių pusių nuomones, pasiūlė Centro direktorei atsižvelgti į prašymus ir atstatyti koplyčią buvusiuose KGB rūmuose.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 20.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas