Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. gegužės 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Lietuvos dalyvavimas formuojant ES bendrąją prekybos politiką

 

 

Ekonomikos komiteto posėdyje dalyvavo: Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas V.Greičiūnas, nariai: J.Budrevičius, S.Burbienė, S.Lapėnas, V.Martišauskas, R.Sinkevičius, K.Skamarakas, N.Steiblienė, J.Utovka, A.Vazbys, J.Veselka, P.Vilkas, komiteto vyresn. patarėja R.Zabarauskienė,  patarėjai: V.Strimaitis, D.Šaltmeris, D.Šimkus, G.M.Pajuodienė, padėjėja R.Duburaitė; Užsienio reikalų ministerijos sekretorius D.Jurgelevičius, Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius R.Karoblis, Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento Užsienio prekybos politikos skyriaus II-oji sekretorė L.Viltrakienė, Ūkio ministerijos sekretorė A.Mačiulytė, Ūkio ministerijos Prekybos departamento direktorius K.Straigis, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos ekspertas B.Zaikauskas.

Užsienio reikalų ministerijos sekretorius D.Jurgelevičius ir Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius R.Karoblis pristatė Lietuvos narystės Europos Sąjungoje prekybos politikos aspektus. Buvo akcentuota, kad   vienas iš svarbiausių ir pirmasis istoriškai susiformavęs Europos Sąjungos elementas – vieninga rinka, susijusi su keturiomis Europos Sąjungos ekonominėmis laisvėmis – prekių judėjimu, paslaugų judėjimu, kapitalo judėjimu ir darbo jėgus judėjimu.Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare tarp Lietuvos ir ES bus panaikintos kliūtys prekybai (muitų tarifai, antidempingo priemonės, nebus vykdomos muitinės procedūros) - prekyba vyks vidaus rinkos sąlygomis. Bendrosios prekybos politikos formavimas yra išskirtinė ES kompetencija (EB steigimo sutarties 133 straipsnis), kurioje aktyviai dalyvauja ES šalys. Pažymėta, kad strateginiai ES bendrosios prekybos politikos klausimai yra: PPO daugiašalės derybos (liberalizavimas, specifika tekstilės sektoriaus liberalizavimui, prekybos sąlygų palengvinimas), derybos dėl kompensacijų trečiosioms šalims ryšium su ES plėtra (GATT XXIV:6 str.), regioninės sutartys – dabartinės derybos (MERCOSUR) ir perspektyvos (Rusija ir Ukraina), racionalus prekybos apsaugos priemonių ir muitų suspendavimo mechanizmų taikymas

Buvo įvardintos svarbiausios dabartinės aktualijos, t.y. - užtikrinimas, jog kitos šalys Lietuvai tinkamai taikytų prekybos režimą, taikomą ES; kvotų plieno importui padidinimas; ES antidempingo priemonių peržiūra; muitų suspendavimas ir protestai dėl jų; PPO viešųjų pirkimų sutarties taikymas. Atskiru aspektu išskirtas klausimas - derybos dėl muitų tarifų su Rusija ir Ukraina šių šalių stojimo į PPO kontekste.

Kartu buvo pažymėta, kad pagrindiniai Lietuvos dalyvavimo principai formuojant ES bendrąją prekybos politiką yra šie: pasisakymas už pasaulinės ir tarpregioninės prekybos liberalizavimą; subalansuotumas; specifika tekstilės sektoriaus atžvilgiu; antidempingo priemonės ir apsaugos priemonės – aktyvi pozicija dėl atsargaus ir racionalaus šių priemonių taikymo; nustatant kiekybinius apribojimus (kvotos plienui, tekstilei) – siekti, kad šių priemonių taikymas atitiktų Lietuvos interesus.  

          

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 18.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas