Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.05.17 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-05-17 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

            - Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3029

nusprendė: Svarstymo komitete pertrauką pratęsti iki kito posėdžio. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 25, 29, 29(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios Įstatymo projektą IXP-3484

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Politikų elgesio kodekso įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Projekto nesvarstyti kol negauta Finansų ministerijos išvada. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

            Kiti klausimai

 

- Išplėstinis posėdis “Dėl vietos savivaldos modelio“.

Posėdyje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Savivaldybių asociacijos, Savivaldybių Administracijos direktorių,  Savivaldybių kontrolierių asociacijos bei Seniūnų asociacijos atstovai.

Posėdyje išklausyta visų dalyvavusių nuomonė “Dėl Vietos savivaldos modelio“ .

nusprendė: Pakartotinai kreiptis į frakcijas dėl nuomonės pateikimo, kurį modelį pasirinkti ir dėl būtinybės keisti Konstituciją, jei būtų pritarta tiesioginiams  merų rinkimams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 05 18.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas