Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 17 d. posėdyje

 

Svarstytas Seimo nutarimo “l Lietuvos veterinarijos akademijos statuto patvirtinimo” projektas (IXP-3458). Komitetas pritarė Lietuvos veterinarijos akademijos statuto tekstui, pataisytam pagal Teisės departamento išvadas. Nepritarta Seimo biudžeto ir finansų Komiteto pasiūlymui išbraukti statuto 121 punkte žodžius “skolintis lėšų”, nes šiame punkte paminėta, kad Akademija įstatymų nustatyta tvarka turi tokią teisę. Svarstyme dalyvavo Lietuvos veterinarijos akademijos Senato pirmininkas profesorius Algimantas Matusevičius, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos teisės skyriaus vyr. specialistė Jelena Voitkun.

Svarstytas Valstybinio audito ataskaitos “Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos 2003 m. programos” vertinimas. Apie Valstybės kontrolės išvadas kalbėjo Valstybės kontrolierius Jonas Liaučius ir Valstybės kontrolės veiklos audito 1-ojo departamento direktorius Rimantas Sanajevas. Apie Valstybės kontrolės išvadas nuomonę išsakė Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkas Jonas Glemža, Kultūros ministerijos valstybės sekretorė Diana Paknytė, Komiteto nariai: Janė Narvilienė, Povilas Jakučionis, Jonas Jučas, Jonas Korenka, Dalia Teišerskytė, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorė Diana Varnaitė. Bendru sutarimu nuspręsta prašyti Kultūros ministerijos iki š.m. birželio 15 d. informuoti Komitetą apie priemones, kurių buvo imtasi šalinant pažeidimus bei trūkumus Kultūros vertybių apsaugos departamente prie LR Kultūros ministerijos, nustatytus LR Valstybės kontrolės atlikto Kultūros vertybių apsaugos departamente prie LR Kultūros ministerijos 2003 m. programų vertinimo metu. Informacijoje turi būti nurodyti konkrečios pažeidimų ir trūkumų šalinimo priemonės ir rezultatai. Taip pat siūloma Kultūros ministerijai, atsižvelgiant į valstybinio audito išvadas, spręsti klausimą dėl drausminių nuobaudų Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnams.
Naujausi pakeitimai - 2004 05 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas