Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas dėl Vadovybės apsaugos departamento prie VRM 2003 m. veiklos ataskaitos

2004 m. gegužės 12 d. Nr. 4

Vilnius

 

2003-04-21 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje buvo svarstoma Vadovybės apsaugos departamento prie VRM (VAD) 2003 metų veiklos ataskaita. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, komiteto nariai: S.Buškevičius; G.Jakavonis, R.Juknevičienė, A.Matulevičius, N.Medvedev; Seimo narys Z.Mačernius (pavaduojantis A.Valį), G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas U.Čižiūnas, padėjėjas M.Žemaitis, Vidaus reikalų viceministras Z.B.Kazakevičius, VAD direktorius R.Kairys.

Išnagrinėjus VAD 2003 m. veiklos ataskaitą bei išklausius posėdžio dalyvių pasisakymus, Komitetas pritaria pateiktai ataskaitai ir konstatuoja:

2003 m. VAD veikla buvo nukreipta saugomų objektų bei asmenų apsaugos gerinimui. Vyriausybės nutarimu patvirtinti VAD nuostatai, VAD direktorius patvirtino saugomų asmenų ir (ar) objektų saugumo užtikrinimo lygių nustatymo taisykles, Operatyvinio skyriaus pareigūnams surengta neeilinė atestacija.

Kartu Komitetas pastebi, kad didelė dalis VAD naudojamos technikos bei įrangos yra pasenusi ir neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nepakankamas dėmesys skiriamas saugomų objektų pažeidžiamumo analizei. Tampa žinomi faktai, kuomet VAD pareigūnai, ne tarnybos metu patenka į abejotinas situacijas, susijusias su savo statuso panaudojimu privačių asmenų interesams tenkinti.

Komitetas siūlo:

LR Vyriausybei:

Siekiant užtikrinti didėjančius reikalavimus oficialių valstybės svečių saugai, ieškoti galimybių 2004 m. VAD papildomai skirti 250 tūkst. litų ryšių įrangos atnaujinimui.

Vidaus reikalų ministerijai:

Išnagrinėti tikslingumą teisės aktuose įtvirtinti nuostatą, įpareigojančią vidaus tarnybos sistemos pareigūnus vengti abejotinų situacijų, kurios gali būti vertinamos kaip naudojimasis pareigūno statusu ne tarnybos tikslais.

Vadovybės apsaugos departamente įsteigti vidaus tyrimų padalinį.

Vadovybės apsaugos departamentui prie VRM:

Gerinti VAD pareigūnų veiklos kokybę, sugriežtinant jų tarnybinės veiklos kontrolę, veiksmingiau reaguojant į tarnybinės drausmės pažeidimus, tobulinant personalo atranką ir pareigūnų parengimą.

Kartu su operatyvinės veiklos subjektų pagrindinėmis institucijomis numatyti priemones bendradarbiavimui su jomis gerinti.

Daugiau dėmesio skirti saugomų objektų pažeidžiamumo analizei ir jos panaudojimui VAD veiklos efektyvumui didinti.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 17.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas