Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 05-05-12

 

 

 

 

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuto įstatymo 7 straipsnio papildomo įstatymo projektą Nr. IXP-1142. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą atmesti, nes siūlomos įstatymo projekto nuostatos dar labiau išplėstų ratą asmenų, turinčių įvairias privilegijas bei lengvatas, kurios paprastai kelia kitų asmenų nepasitenkinimą.

 

Antru klausimu komitetas pradėjo Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3330 svarstymą. Šiame įstatymo projekte siūloma nustatyti, jog teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją turi ir Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo išvežti į tuomet Vokietijai priklausiusią Kaliningrado sritį. Komitetas nusprendė daryti įstatymo projekto svarstymo pertrauką iki kol papildomas Biudžeto ir finansų komitetas pateiks išvadą.

 

Paskutiniu klausimu komitetas apsvarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 233 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo  41(7) straipsnių įstatymo projektą Nr. IXP-3492. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Komitetas pasiūlė projekto 417  straipsnyje įvardinti administracinio teisės pažeidimo subjektą, t.y. juo turėtų būti darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimų subjektais galėtų būti tik stambūs darbdaviai (t.y. Europos bendrijos įmonės arba įmonių grupės), abejonių kelia bausmės, t.y. baudos iki dviejų tūkstančių, efektyvumas. Bauda turėtų būti numatyta dešimtimis tūkstančių litų.

 

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

 

- Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo  įstatymo projekto Nr. IXP-3016  - Artūras Melianas ir Algirdas Sysas;

 

- Įstatymo dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimo projekto Nr. IXP-3523- Kazimira Prunskienė ir  Irena Šiaulienė;

 

- Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 7, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-3490 – Vasilij  Fiodorov ir Vytautas Lapėnas;

 

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-3491 - Artūras Melianas ir  Algirdas Sysas.
Naujausi pakeitimai - 2004 05 17.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas