Lietuvos Respublikos Seimas

L. E. P. SEIMO PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS SUSITIKO SU UKRAINOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJAIS

2004 m. gegužės 14 d. pranešimas VIR

Gegužės 13-16 dienomis Lietuvoje vieši Ukrainos Konstitucinio Teismo delegacija: Mykola Selivonas (KT pirmininkas), Volodimiras Tichij (teisėjas), Pavlo Tkačiukas (teisėjas).

Šiandien parlamente Ukrainos Konstitucinio Teismo (UKT) teisėjai susitiko su l.e. p. Seimo Pirmininku Česlovu Juršėnu. Susitikime taip pat dalyvavo Seimo narys Julius Sabatauskas, Lietuvos Konstitucinio Teismo (LKT) pirmininkas Egidijus Kūris, LKT kancleris Viktoras Rinkevičius, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Borisas Klimčiukas.

Č.Juršėnas pabrėžė labai vertinąs Lietuvos ir Ukrainos KT bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi. Jis taip pat sakė apie Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados tarpparlamentinius ryšius, Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėją, kurios pirmoji sesija vyko 2003 m. rugsėjo - spalio 2 dienomis Kijeve (Č.Juršėnas yra Lietuvos parlamento delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje pirmininkas).

Susitikime Lietuvos parlamento vadovas kalbėjo apie Seimo politinę struktūrą, pristatė frakcijas ir jų formavimo principus, aiškino apie Seimo narių galimybę laisvai balsuoti, pereiti iš vienos frakcijos į kitą. Svečiai domėjosi parlamento ir Konstitucinio Teismo santykiais Lietuvoje, parlamento ir savivaldybių rinkimų įstatymais, jų taikymo praktika, neseniai pasibaigusiu apkaltos procesu. Seimo narys Julius Sabatauskas papasakojo apie artėjančius Respublikos Prezidento rinkimus, kandidatus ir jų reitingus.

Padėkojęs už šiltą priėmimą Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkas M.Selivonas išreiškė viltį, kad Lietuva, būdama ES ir NATO nare, toliau rems Ukrainos intergracinius siekius. Jis palinkėjo l.e.p. Seimo Pirmininkui Česlovui Juršėnui sėkmės artėjančiuose Respublikos Prezidento rinkimuose.

***

Sprendimas įsteigti Ukrainos Konstitucinį Teismą priimtas 1990 m., tačiau net ir priėmus specialų įstatymą tai nebuvo padaryta. UKT įsteigtas po 1996 m. birželio 28 d. Ukrainos Konstitucijos priėmimo. UKT sudaro 18 teisėjų. Jie skiriami devyneriems metams, vienai kadencijai. Po šešis UKT teisėjus skiria Ukrainos Prezidentas, Aukščiausioji Rada ir Ukrainos teisėjų suvažiavimas. UKT pirmininkas renkamas specialioje UKT sesijoje iš UKT narių trejiems metams, vienai kadencijai. UKT pirmininkas turi du pavaduotojus, kurie renkami slaptu balsavimu vienai trejų metų kadencijai.

2003 m. kovo 27-30d. UKT pirmininko M.Selivono kvietimu Ukrainoje lankėsi LKT delegacija, kurią sudarė LKT pirmininkas E.Kūris, teisėjai Vytautas Sinkevičius ir Jonas Prapiestis. LKT delegaciją priėmė Ukrainos Prezidentas Leonidas Kučma, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Vladimiras Litvinas.

J.Anskaitienė (tel.: 2396508)
Naujausi pakeitimai - 2004 05 14.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas