Lietuvos Respublikos Seimas

2004-05-11 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-05-12

 

Komitetas 2004-05-11 posėdyje svarstė Bendrojo pagalbos centro veiklos įstatymo projektą Nr.IXP-3474ES. Posėdyje dalyvavo Vidaus reikalų ministras Virgilijus Bulovas, Bendrojo pagalbos centro direktorius Artūras Kedavičius, Ryšių reguliavimo tarnybos prie LRV atstovai Vygantas Vaitkus ir Viktoras Syrusas. Pagrindiniai Bendrojo pagalbos centro veiklos įstatymo projekto tikslai – reglamentuoti Centro veiklą, statusą, nustatyti kompetenciją reaguojant į pagalbos prašymus,  užtikrinti, kad kuo greičiau ir kuo veiksmingiau būtų suteikiama pagalba asmenims, besikreipiantiems telefonu 112. Komiteto nuomone, Centras turi būti vidaus reikalų statutinė įstaiga, nes turi  įgyvendinti valstybės politiką visuomenės saugumo srityje, reaguojant į pagalbos prašymus, perimant ir konsoliduojant policijos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų (jos yra statutinės įstaigos) bei greitosios medicinos pagalbos tarnybų veiksmus. Be to, Centro tarnautojai, turėdami vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą, vykdys visuomenės saugumo užtikrinimo funkcijas ir turės administravimo įgaliojimus pagal pareigas pavaldiems ir nepavaldiems asmenims, nes jų parengtas ir perduotas pranešimas bus privalomas pagalbos tarnyboms. Komitetas bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, pataisytam atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

Dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro direktoriui Albertui Barzdai, Komitetas svarstė Maisto įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3489, kuriam bendru sutarimu pritarė. Projekto tikslas - užtikrinti Europos Sąjungos reglamentų tiesioginį taikymą.

Taip pat Komitetas nagrinėjo Žurnalistų etikos inspektoriaus Romo Gudaičio 2003-2004 (pradž.) metų veiklos ataskaitą. Komitetas pritarė Inspektoriaus ataskaitai, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad reikėtų stiprinti Inspektoriaus institucijos sprendimų poveikį, todėl Inspektoriaus sprendimai turėtų būti privalomai viešinami visuomenės informavimo priemonių pirmuosiuose puslapiuose.

Komitetas pritarė darbo grupės parengtai Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo naujai redakcijai. Posėdyje dalyvavo Sveikatos reikalų komiteto narys Aleksander Poplavski ir Komiteto vyresnysis patarėjas Rytis Virbalis.

Dalyvaujant Seimo nariui Juliui Sabatauskui, komitetas dar kartą svarstė Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1974. Komitetas nusprendė daryti svarstyme pertrauką.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 12.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas