Lietuvos Respublikos Seimas

2004-05-05 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-05-05

 

Komitetas 2004-05-05 posėdyje svarstė Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1974. Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nukentėjusių asmenų ir socialinės rizikos grupių skyriaus vedėjas Vytas Miliauskas. Komitetas nepritarė įstatymo projektui, nes asmenys, kurie būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979-1989 metais atliko Afganistane, jau turi teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją. Komiteto nuomone, nereikėtų išskirti asmenų, atlikusių būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979–1989 metais Afganistane, kadangi yra daug asmenų skaudžiai nukentėjusiųjų, tarnaujant sovietinėje armijoje ir kituose regionuose. Todėl reikėtų spręsti kare dalyvavusių asmenų statuso klausimą.

Dalyvaujant Seimo kontrolierėms Zitai Zamžickienei ir Rimantei Šalaševičiūtei, Komitetas svarstė p. A.Banio pareiškimą ir Etikos ir procedūrų komisijos perduotą p. P.Pečkaičio prašymą dėl Seimo kontrolierių veiklos. Komitetas,l išklausęs Seimo kontrolierių informaciją dėl skundų nagrinėjimo tvarkos, konstatavo, kad pareiškimai nepagrįsti, o Seimo kontrolierės, tirdamos skundus, vadovavosi Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 12.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas