Lietuvos Respublikos Seimas

2004-04-21 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-04-21

 

Komitetas 2004-04-21 posėdyje svarstė Partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) įstatymo projektą Nr.IXP-3272. Posėdyje dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas Nerijus Rudaitis. Įstatymo projekto tikslas – reglamentuoti partnerystės registravimo sąlygas, partnerystės negaliojimą, partnerystės pasibaigimą ir išregistravimą. Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad CK nustato registruotos partnerystės modelį. Registruota partnerystė iš esmės yra prilyginama santuokai, ir yra numatomos tik tam tikros išimtys, susijusios su įvaikinimu ir kt. Komiteto nuomone, įstatymo projektas turi būti grąžintas iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento, Aukščiausiojo Teismo ir Teisės universiteto pastabas.

Dalyvaujant Seimo nariui Juozui Matulevičiui ir Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus Motinos ir vaiko sveikatos poskyrio vedėjai Aušrai Armonavičienei, Komitetas svarstė Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektus Nr.IXP-1966(2) ir alternatyvų projektą Nr.IXP-1966(2)A. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti Seimo narių teikiamam įstatymo projektui Nr.IXP-1966(2)A, ir siūlyti pagrindiniam komitetui projekte numatyti reikalavimus bei teises lytinių ląstelių donorams, taip pat reglamentuoti donorų teisių apsaugą.

Taip pat Komitetas svarstė Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3342, Sveikatos sistemos įstatymo 72 ir 80 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3343 ir Vaistų įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3344. Projektus pristatė Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vedėja Nerija Stasiulienė. Įstatymų projektai parengti siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmogui skirtų medicininių produktų klinikinius tyrimus; 2001/20/EB 2001-04-04. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymų projektams.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo viceministrui Rimantui Šadžiui ir Ministerijos Darbo ir rinkos ir lygių galimybių skyriaus vyriausiajai specialistei Jolantai Šliužienei, Komitetas svarstė ir pritarė Socialinių įmonių įstatymo projektui Nr.IXP-3422ES. tikslas - nustatyti juridinių asmenų, kuriems suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas, šio statuso įgijimo ir netekimo pagrindus ir tvarką, apibrėžti socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslines grupes, nustatyti darbo santykių šiose įmonėse ypatumus, reglamentuoti valstybės paramą socialinėms įmonėms.

Aptarti kiti klausimai.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 12.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas