Lietuvos Respublikos Seimas

2004 05 10 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-3197 bendru sutarimu nuspręsta: siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti Įstatymo projektą Nr. IXP-3197: 1) įvertinant Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą; 2) prašant Vyriausybės išvadų dėl Įstatymo projekto; 3) atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados 2 pastabą siūlyti Teisės ir teisėtvarkos komitetui svarstyti Įstatymo projektą Nr.IXP-3197 ir pateikti pagrindiniam komitetui savo išvadas. Komiteto paskirtas pranešėjas - R.A.Sedlickas.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 11.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas