Lietuvos Respublikos Seimas

2004-05-10 d. BFK posėdis

1. Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo IXP-3466.

Nuspręsta:

Pritarta patobulintam įstatymo variantui.

2. Pasiūlymų Pelno mokesčio įstatymo, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui svarstymas IXP-3423(2).

Nuspręsta:

Pritarta pateiktiems pasiūlymams ir parengtas naujas įstatymo projekto variantas.

3. Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3330.

Nuspręsta:

1. Daryti Komitete projekto svarstymo pertraukŕ.

2. Paprašyti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pateikti duomenis, kiek Lietuvos Respublikos piliečių Antrojo pasaulinio karo metais buvo išvežti priverstiniams darbams.

3. Projekto svarstymą Komitete tęsti gavus duomenis iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro.

4. Audito pakomitečio išvados dėl Valstybės kontrolės rekomendacijų, pateiktų 2004-03-04 ataskaitoje Nr.2030-13 "Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams skirtų valstybės lėšų panaudojimo vertinimas".

Nusprćsta:

Pritarta išvadoms.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2781 - kuratoriai G.Šivickas R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3504 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2,4,7,9,11,12,13,14,17,19,20,22,41,43 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3502 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3503 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3486 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3457 - kuratoriai B.Bradauskas A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos veterinarijos akademijos statuto patvirtinimo" projektas IXP-3458 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Vietos savivaldos įstatymo 3,5,6,8,11,17,18,25,29,29(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3484 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 11 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-3455 - kuratoriai V.Saulis R.Palaitis /A.Mikalauskas/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 11.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas