Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 2004-05-05

 

 

Pirmu klausimu komitetas svarstė Darbo kodekso 5, 146, 180 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 7(1) straipsniu įstatymo projektą Nr. IXP-3440. Nutarta daryti įstatymo projekto svarstymo komitete pertrauką iki 2004-05-12.

Sekančiu klausimu komitetas pradėjo Pensijų kaupimo įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 13, 15, 19, 22, 28, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3441 ir Pensijų sistemos reformos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-3442 svarstymą. Nutarta daryti įstatymų projektų svarstymo komitete pertrauką, surengiant šių įstatymų projektų klausymus.

Trečiu klausimu komitetas apsvarstė Socialinių įmonių įstatymo projektą Nr. IXP-3422 bei jį lydintįjį Pelno mokesčio įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-3423.  Šių įstatymų projektų tikslas - nustatyti juridinių asmenų, kuriems suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas, šio statuso įgijimo ir netekimo pagrindus ir tvarką, apibrėžti socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslines grupes, nustatyti darbo santykių šiose įmonėse ypatumus, reglamentuoti valstybės paramą socialinėms įmonėms, sudaryti palankias ekonomines sąlygas sėkmingai socialinių įmonių veiklai ir plėtrai. Nutarta pritarti komiteto patobulintiems įstatymų projektams.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 07.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas