Lietuvos Respublikos Seimas

2004 05 05 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas š.m. gegužės 5 d. Europos informacijos centre surengė seminarą-diskusiją tema "ES aplinkosaugos politika ir jos įgyvendinimas Lietuvoje", skirtą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžiai paminėti.

Pirmininkavo seminarui- diskusijai Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis.

Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento ES reikalų koordinavimo skyriaus vedėja Stasilė Znutienė ir Europos Sąjungos paramos departamento ES fondų valdymo skyriaus vedėja Indrė Venckūnaitė pateikė informaciją apie ES ir Lietuvos aplinkosaugos tikslus ir prioritetus bei finansinę paramą, juos įgyvendinant.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Kastytis Tuminas atsakė į diskusijos dalyvių klausimus apie pastaruoju metu žiniasklaidoje kilusią diskusiją apie ES aplinkosaugos sektoriui skiriamų lėšų įsisavinimą. Tačiau paaiškėjo, kad dėl stambių, savivaldybių rengiamų projektų ir lėšų panaudojimo problemų neturėtų būti, tačiau rengiant ir įgyvendinant pramonės įmonių ir privataus sektoriaus projektus dėl nepakankamo valstybės institucijų veiksmų koordinavimo jų dar esama.

Pramonininkų konfederacijos Aplinkosaugos komiteto pirmininkas dr.Rimantas Budrys išsakė nuomonę, kad, ministerija ir agentūra, skirstydamos Europos pinigus, turėtų tartis su ūkio subjektais bei visuomeninėmis organizacijomis, o steigdamos naujus ūkio subjektus arba juos remdamos, turėtų koordinuoti veiksmus ir įvertinti, kokią tai duos konkrečią naudą, kiek kainuos projektų įgyvendinimas, įmonių eksploatacija ir priežiūra ir kaip tai atsilieps vartotojams.

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis patikino susirinkusius, kad komitetas kartu su kitomis institucijomis ateityje dar ne kartą grįš prie aktualių aplinkosaugos klausimų ir juos svarstys. Taip pat jis paragino aktyviau informuoti visuomenę apie europinius dokumentus, nes juos reikia žinoti ne tik valdininkams, bet ir tiems, kurie juos įgyvendina. Jis išreiškė viltį, kad ši EIC surengta diskusija suteiks impulsą visiems suinteresuotiems skaityti ES direktyvas ir kitus jau priimtus vykdomuosius teisės aktus.

Seminare dalyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai, Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos investicijų fondo, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Pramonininkų konfederacijos, Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros ir kitų institucijų atstovai.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 07.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas