Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. balandžio 28 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Aviacijos įstatymo 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  IXP-3480ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.  

2 Komiteto paskirtas pranešėjas: Jomas Budrevičius.

 

 

2.SVARSTYTA:

           Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektasIXP-3469.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. 

2 Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

 

3.SVARSTYTA:

           Europos bendrovių įstatymo  projektas IXP-3476ES.

 

 NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.   Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. 

2 Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantas Sinkevičius.

 

 

4.SVARSTYTA:

           Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2004-04-27 d. išvada Koncesijų įstatymo 1, 2, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo, III skyriaus papildymo šeštuoju skirsniu ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektui Nr. IXP-3439(2).

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 6;  “prieš” – 2 komiteto nariai):

1. Nepritarti Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje išdėstytoms pastaboms.

 

 

5.SVARSTYTA:

Dėl individualių įmonių savininkų socialinio draudimo.

 

Ekonomikos komitetas pakartotinai apsvarstęs individualių įmonių savininkų socialinio draudimo klausimą:

įvertindamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautą atsakymą (2004-02-04 raštas Nr. (9.4-21)-SD-819) ir tai, kad asocijuotos verslo struktūros neaktyviai dalyvavo pareiškiant Ekonomikos komitetui savo nuomonę dėl reikalingų pakeitimų individualių įmonių savininkų socialinio draudimo teisiniame reglamentavime,

taip pat atsižvelgdamas į tai, kad atsiranda galimybė (baigiasi pajamų mokesčio deklaracijų už 2003 metus pateikimo terminas) gauti patikimą informaciją apie individualių įmonių savininkų savo reikmėms pasiimtas iš pelno mokesčiu apmokestinto įmonės pelno pajamas,

 nusprendė (bendru sutarimu):

 

 1. Pasiūlyti Vyriausybei:

        1.1. peržiūrėti individualių įmonių savininkų privalomojo socialinio draudimo (papildomai pensijos daliai) prievolei nustatyti ir įmokoms apskaičiuoti  taikomą bazę bei įmokų tarifą;

        1.2. užtikrinti individualių įmonių savininkams galimybę savanoriškai draustis ne tik ligos ir motinystės draudimu, bet ir draudimu nuo nedarbo, galimai priartinant šių draudimo rūšių sąlygas prie tų, kurios taikomos  dirbantiesiems  pagal darbo sutartis.

 

 

6.SVARSTYTA:

Dėl smulkaus ir vidutinio verslo bei netradicinių žemės ūkio šakų plėtros.

 

NUSPRĘSTA:

            Sprendimo priėmime daryti pertrauką.

 

7. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Razmos 2004-04-27 d. pasiūlymai Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo priedu  įstatymo projektui IXP-3368(2).

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Nepritarti Seimo nario J.Razmos pasiūlymams.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 06.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas