Lietuvos Respublikos Seimas

APIE 2004-05-03-04 POSĖDŽIUS

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-05-03 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

            - Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3365(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.“(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo Įstatymo projektą IXP-3366(2)

nusprendė: Siūlyti Seimui projektą atmesti.“(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Prezidento įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3485

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki bus gauta papildomo komiteto išvada. (Balsavimo rezultatai: 8 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

-Triukšmo valdymo Įstatymo projektą IXP-3470

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką. Siūlyti išvados projekto rengėjams kartu su Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų atstovais bei Sveikatos reikalų komiteto  atstovais parengti komiteto išvados projektą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

2004-05-03 Seimo Europos informacijos centre vyko Komiteto organizuota konferencija–video tiltas tema “Lietuvos regionų ateitis Europos Sąjungoje“. Konferencijoje dalyvavo Komiteto nariai, kiti Seimo nariai, Finansų, Ūkio, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Vilniaus universiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos  atstovai - Vilniuje ir Utenos apskrities viršininko administracijos bei apskrities teritorijoje esančių savivaldybių tarybų merai, bei įstaigų, pasinaudojusių Phare ar SAPAARD programų lėšomis, vadovai - Utenoje.  Konferencijos metu išklausytas Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus A.Astrausko pranešimas bei vyko diskusija. Konferencijos  vaizdo įrašą galima rasti Seimo interneto puslapyje http://www.lrs.lt

 

2004-05-04 Komitetas surengė neeilinį posėdį, kuriame, paskirtas pagrindiniu,  svarstė:

- Seimo nutarimo “Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ projektą    IXP-3482

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam nutarimo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo Teisės departamento išvadą Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3, 4 ir 11 straipsnių papildymo įstatymo projektui  IXP-3381(2)SP

nusprendė: Iš dalies pritarti šiai išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 16 ir 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3285(2)

nusprendė: Kreiptis į Seimo valdybą dėl Vyriausybės išvados pateikimo, kadangi tai susiję su Valstybės tarnybos valdymu, o tai yra Vyriausybės funkcija.(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 05 04.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas