Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. gegužės 3d. komiteto posėdis

SPAUDOS TARNYBAI

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis gegužės 03 d.

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: A.Sakalas, V.Popovas, E.Klumbys, E.Šablinskas, J.Bernatonis, V.Zabiela, G.Steponavičius, D.Barakauskas. J.Razma, J.Sabatauskas. R.Šukys

Komiteto patarėjai: D.Latvelienė, D.Komparskienė, J.Dirma.

Komiteto padėjėjos: B.Kovalenkienė, A.Jankauskaitė.

Kviestieji asmenys: LTU prof. T.Birmontienė

 

1.SVARSTYTA: Prezidento rinkimų įstatymo papildymo 11 straipsniu ir 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-3479(4).

NUSPRĘSTA: Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vadovaudamasis LR Seimo statuto 67 str. 3 p. bei atsižvelgdamas į Komitete išdėstytus argumentus preliminariai įvertino, kad Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms.

Balsavimo rezultatai: 6 – už, 4 - prieš, 1 - susilaikė

2.SVARSTYTA: Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (teikėjas Č.Juršėnas) IXP-3401.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu siūlyti pagrindiniam komitetui projektŕ atmesti.

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė

Tel. 2396794

 
Naujausi pakeitimai - 2004 05 03.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas