Lietuvos Respublikos Seimas

A.Sakalo komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką (2004 04 27-29) ataskaita

Balandžio 28-29 dienomis Berlyne įvyko ESBO konferencija antisemitizmo klausimais, kurioje dalyvavo ESBO institucijų, valstybių-narių ir ESBO regiono kaimyninių šalių delegacijos –vyriausybių, parlamentų, NVO atstovai. Seimą konferencijoje atstovavo Lietuvos delegacijos ESBO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas A.Sakalas ir Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas G.Dalinkevičius, taip pat vyko Seimo delegacijos ESBO PA sekretorė J.Siriūtė.

Lietuvos delegacijai vadovavo Užsienio reikalų viceministras J.V.Paleckis, jos sudėtyje taip pat buvo LR Ambasadorius prie tarptautinių organizacijų Vienoje R.Paulauskas, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietų okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas E.Zingeris, Žydų bendruomenės Lietuvoje pirmininkas S.Alperavičius.

Apie 800 dalyvių dalyvavo konferencijoje ir paraleliai vykusiuose renginiuose, apžvelgiant ESBO valstybių veiklą antisemitizmo klausimais ir padėtį regione, jo valstybėse. Buvo aukštai įvertintas konferencijos surengimas Vokietijos sostinėje ir daugelis dalyvių akcentavo būtiną valstybių, piliečių valią sprendžiant rasizmo, ksenofobijos, antisemitizmo, tolerancijos ugdymo problemas ( tai atsispindi priimtoje deklaracijoje). Pažymėdamas Vokietijos moralinę atsakomybę ir demokratijos principų lemiamą reikšmę, Vokietijos Užsienio reikalų ministras J.Fischer pabrėžė, kad bet kuri antisemitizmo forma turi būti vertinama kaip žmogaus orumo pažeidimas, būtina sukurti instrumentus, kad galima būtų fiksuoti antisemitizmo pasireiškimus ir atitinkamai su tuo kovoti, prisiimti tokius politinius įsipareigojimus.

Pirmininkaujantis ESBO S.Passy pažymėjo, kad antisemitizmas ir mažumų netolerancija kelia susirūpinimą visame ESBO regione, ES, NATO, kurios gina universalias vertybes, žmogaus teises. Pirmininkaujantis ir kiti konferencijos dalyviai didžiausią dėmesį skyrė visuomenės, ypač jaunimo, švietimui, antisemitizmo faktų nušvietimui, kovai su antisemitizmo, rasizmo skleidimu internete. JAV Valstybės sekretoriaus C.Powello teigimu, antisemitizmas negali būti pateisinamas. Kaip ir daug pasisakančiųjų jis pareiškė mintį, kad būtina skirti Izraelio, jo vyriausybės politikos kritiką nuo žydų apskritai vertinimo.

Tačiau kiekviena valstybė, kaip teigė akademikas E.Bauer (Švedija), antisemitizmo klausimus turi spręsti pati, koordinuoti galima principinius dalykus.

Diskusijoje kalbėjęs Užsienio reikalų viceministras J.V.Paleckis pabrėžė, kad Lietuva holokausto istorijos dėstymą laiko vienu veiksmingiausių kovos su netolerancija instrumentų, sėkmingai įgyvendinamos parengtos programos, taip pat įamžinama Vilniaus žydų geto, Vilniaus senamiesčio žydų kvartalo atmintis, 2004 m. įvyks Lietuvos žydų bendruomenės rengiamas II. Pasaulio litvakų suvažiavimas. Taip pat pažymėta, kad protestų susilaukė antisemitinės publikacijos, kurių tyrimą pradėjo Generalinė prokuratūra. Lietuva taip pat prisijungė prie Airijos nuolatinės misijos prie ESBO parengto Europos Sąjungos pareiškimo.

Konferencijoje taip pat dalyvavo didelė ESBO PA delegacija. Diskusijose kalbėjo viceprezidentai B.Haering (Šveicarija), A.Hastings (JAV), G.Weisskirchen (Vokietija), taip pat JAV delegacijos ESBO PA vadovai Ch.Smith bei B.Cardin. G.Weisskirchen ir Ch.Smith pažymėjo pastangas kelti antisemitizmo klausimą ESBO PA.

Aloyzas Sakalas

Seimo delegacijos ESBO PA pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2004 05 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas