Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO VADOVAS ČESLOVAS JURŠĖNAS PADĖKOJO UŽSIENIO ŠALIŲ AMBASADORIAMS UŽ PARAMĄ LIETUVAI STOJANT Į ES

Gegužės 1-osios dienos šventiniai renginiai parlamente prasidėjo l. e. p. Seimo Pirmininko Česlovo Juršėno susitikimu su užsienio šalių ambasadoriais, reziduojančiais Lietuvoje. Susitikime dalyvavo Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis, Seimo Pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas.

Č. Juršėnas, pasidžiaugęs, kad Lietuva jau 9 valandos – tikroji ES narė, padėkojo euroatlantinės erdvės šalių atstovams už visokeriopą pagalbą Lietuvai integruojantis į ES, NATO, o kitų šalių ambasadoriams – už Lietuvos pasirinkto kelio supratimą.

Kalbėdamas apie Lietuvos užsienio politiką parlamento vadovas pabrėžė, kad nors ir pasikeitė mūsų valstybės statusas, užsienio politikos kryptys iš esmės lieka tos pačios: bendradarbiavimas su ES ir NATO šalimis, geri santykiai su naujaisiais kaimynais. Kreipdamasis į diplomatus Č.Juršėnas teigė, kad nuo pat Lietuvos valstybės atkūrimo 1990 m. iki šio momento pozicija ir opozicija Lietuvos Seime visuomet sutarė dėl svarbiausių užsienio politikos krypčių. „Tai buvo ir yra mūsų stiprybė, o Lietuva visuomet buvo prognozuojama valstybė“, sakė Seimo vadovas, akcentuodamas Lietuvos užsienio politikos tęstinumą.

Vidaus politikos srityje Č. Juršėnas daugiausia dėmesio skyrė artėjantiems trejiems rinkimams – birželio 13 d. – Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento ir rugsėjo 19 d. – Seimo. Apie pirmuosius dvejus rinkimus klausimus uždavė Prancūzijos ir JAV ambasadoriai.

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas V. P. Andriukaitis diplomatams pristatė ką tik išleistą ir jiems dovanų įteikiamą dokumentų knygą „Seimas kelyje į Europos Sąjungą“. „Knygoje užfiksuoti svarbiausi darbai, kuriuos mūsų šalies parlamentarai atliko siekdami Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Drąsiai galima sakyti, kad knygoje įamžintas mūsų kelias įtvirtinant šalies saugumą ir nepriklausomybę“, – kalbėjo V. P. Andriukaitis.

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas G. Kirkilas informavo apie iškilmingame Seimo posėdyje numatomą priimti rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio politikos krypčių, Lietuvai tapus visateise NATO nare ir Europos Sąjungos nare“.

J. Anskaitienė, 239 6508
Naujausi pakeitimai - 2004 05 01.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas