Lietuvos Respublikos Seimas

2004 04 28 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitete vyko Dėl Lietuvos artimiausio laikotarpio Europos politikos aplinkosaugos prioritetų ir ES teisėkūros programos 2004 metams aptarimas. Informaciją pateikė Aplinkos ministras A.Kundrotas.

Po pasirengimo svarstymui ir svarstymo Statybos įstatymo 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3473 nuspręsta: bendru sutarimu pritarti komiteto išvadoms dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3473. Komiteto paskirtas pranešėjas - A.Macaitis.

Komitetas po svarstymo papildomų pastabų Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ir 30 straipsnių bei 2 ir 3 priedėlių pakeitimo ir papildymo aštuntuoju (1) skirsniu, 34(1) straipsniu bei 5 priedėliu įstatymo projektui IXP-3449(2) nusprendė: bendru sutarimu pritarti komiteto išvadoms dėl papildomų pastabų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ir 30 straipsnių bei priedėlių pakeitimo ir papildymo aštuntuoju (1) skirsniu, 34(1) straipsniu bei 5 priedėliu įstatymo projektui Nr. IXP-3449 (2). Komiteto paskirtas pranešėjas - A.Macaitis.

Komitetas po svarstymo papildomų pastabų Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 3 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3408(2) nusprendė: bendru sutarimu pritarti komiteto išvadoms dėl papildomų pastabų Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 3 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3408(2). Komiteto paskirtas pranešėjas -D.Velička.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 29.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas