Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO PIRMININKO ARTŪRO PAULAUSKO OFICIALAUS VIZITO JAPONIJOJE 2004 03 21-27 DIENOMIS ATMINTINĖ

LR Seimo pirmininko delegacija: Artūras Paulauskas, LR Seimo pirmininkas; Gediminas Kirkilas, LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas; Vaclovas Karbauskis, LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas; Irena Šiaulienė, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, Socialdemokratų koalicijos seniūnė; Alvydas Ramanauskas, LR Seimo Valstybinės administracijos ir vietinių savivaldybių komiteto pirmininkas, Naujosios Sąjungos parlamentinės grupės seniūnas; Jonas Jučas, LR Seimo parlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininkas, Erika Vėberytė, LR Seimo pirmininko patarėja užsienio politikos klausimais; Arvydas Žilinskas, LR Seimo pirmininko atstovas spaudai; Sigita Trainauskienė, LR Seimo tarptautinių ryšių departamento vedėja; Dainius Kamaitis, LR URM Azijos ir Okeanijos šalių skyriaus vedėjas, delegacijos vertėjas.

Vizito metu įvyko susitikimai su: Japonijos Imperatoriumi Akihito ir jo žmona Michiko, Japonijos ministru pirmininku Junichiro Koizumi, Japonijos Aukštutinių parlamento rūmų pirmininku Hiroyuki Kurata, Japonijos Žemutinių parlamento pirmininku Yohei Kono, Japonijos Užsienio reikalų ministre Yoriko Kawaguchi, Japonijos Aplinkos ministre Yuriko Koike, Hirofumi Nakasone vadovaujama Japonijos parlamento Japonijos – Lietuvos draugystės grupe, NHK Tarptautinių naujienų departamento generaliniu direktoriumi Eijiro Ishimura.

Vizito metu A.Paulauskas davė išskirtinį interviu Japonijos dienraščiui “Mainichi shimbun” bei visuomeninei televizijai NHK.

LR Seimo pirmininko A.Paulausko susitikimo su Japonijos Imperatoriumi Akihito ir imperatoriaus žmona Michiko, kovo 22 d. dalyvavo A. Paulauskas, J.Paulauskienė, A.Kudzys, E.Vėberytė, D.Kamaitis. Imperatorius pasidžiaugė, kad Lietuva sugrįžo į Europos šeimą, domėjosi Lietuvos pokario partizanine išsivadavimo kova, žmonių trėmimų į Sibirą ir pokario migracijos istorija. Daug dėmesio skyrė pokalbiams apie Lietuvos kultūrą, M.K.Čiurlionio kūrybą, su kuria jis asmeniškai turėjo progos susipažinti 1992 m. parodoje, surengtoje Tokijuje. Imperatorius labai pozityviai vertino kultūrinius ir akademinius mainus tarp Lietuvos ir Japonijos. LR Seimo pirmininkas pakvietė Imperatorių apsilankyti Lietuvoje. Jo Didenybė išsakė savo asmenišką norą aplankyti Lietuvą, tačiau informavo, kad jo vizitų klausimais sprendimus priima Japonijos vyriausybė keliones planuoja vyriausybė. Tuo pačiu Imperatorius paprašė Seimo pirmininko perduoti linkėjimus prezidentui R. Paksui.

LR Seimo pirmininko A.Paulausko ir delegacijos susitikimo su Japonijos žemutinių parlamento rūmų pirmininku Yohei Kono kovo 22 d, LR Seimo pirmininkas A.Paulauskas padėkojo Japonijos žemutinių parlamento rūmų pirmininkui už pakvietimą atvykti į Japoniją ir pakvietė Japonijos žemutinių parlamento rūmų pirmininką apsilankyti Lietuvoje. A.Paulauskas plačiau kalbėjo apie Lietuvos įstojimo į ES ir NATO reikšmę Lietuvai bei tikėtiną pozityvią įtaką Lietuvos ir Japonijos ryšiams. A.Paulauskas padėkojo Japonijai už jos indėlį Lietuvos kultūrai, už jos paramą Lietuvos kryždirbystės meno išsaugojimo projektui per UNESCO, išreiškė Lietuvos interesą dar intensyviau plėtoti akademinius, kultūrinius Lietuvos ryšius su Japonija. LR Seimo pirmininkas apibūdino patraukliuosius Lietuvos geopolitinės padėties aspektus, išsakydamas Lietuvos norą plėtoti aktyvesnius santykius su Japonija verslo ir investicijų srityse. Kalbėta apie Lietuvos dalyvavimą pasaulinėje parodoje EXPO 2005, parlamentinio, regioninio bendradarbiavimo svarbą.

Y.Kono pasidžiaugė, kad A.Paulauskas yra jo pirmasis svečias. Be to, jis pažymėjo, kad nuo seno asmeniškai domisi Lietuvos istorija, jam rūpi Lietuvos ateitis. Y.Kono pasidžiaugė, kad Lietuva tampa ES ir NATO dalis, kas, jo manymu, neabejotinai lems pozityvius pasikeitimus pačioje Lietuvoje ir jos santykiuose su kitomis šalimis, taip pat ir Japonija. Šį vizitą Y.Kono įvertino kaip galimybę abiem šalims labiau susipažinti vienai su kita. Y.Kono teigė, kad Japonijoje Lietuva, visų pirma, asocijuojasi su Chiune Sugihara, ir būtent Y.Kono būnant Japonijos Užsienio reikalų ministru, Ch.Sugihara buvo reabilituotas po mirties ir išgarsintas. Y. Kono iškėlė ir LR Prezidento apkaltos proceso klausimą, pats pažymėdamas, kad visose šalyse vienu ar kitu metu demokratija patiria išbandymus, ir išreikšdamas įsitikinimą, kad Lietuvoje demokratijos egzaminas bus išlaikytas sėkmingai.

LR Seimo pirmininko susitikimo su Japonijos aukštutinių parlamento rūmų pirmininku Hiroyuki Krata kovo 22 d. metu daugiau dėmesio buvo skirta potencialiam Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimui, sprendžiant tarptautinės svarbos problemas: Kurata kaip galimas bendradarbiavimo sritis įvardijo Irake ir Artimuosiuose Rytuose vykstančius procesus.

LR Seimo pirmininkas apibūdino Lietuvos vaidmenį Irake bei tarptautinių pajėgų kovoje su terorizmu, taikos palaikymo misijose. Baigdamas, Seimo pirmininkas Hiroyuki Kurata pakvietė apsilankyti Lietuvoje.

LR Seimo pirmininko A.Paulausko ir delegacijos susitikimo su Japonijos UR ministre Yoriko Kawaguchi kovo 22 d. metu, Ministrė pasveikino Lietuvą, jai tampant Europos Sąjungos nare.

A.Paulauskas, padėkojęs už susitikimui skirtą laiką, išsakė lūkesčius, kad naujas ekonominis, politinis, socialinis kontekstas, į kurį patenka Lietuva, įstojusi į ES ir NATO, būtinai atvers naujų bendradarbiavimo su Japonija galimybių bei sąlyčio taškų. Šiuo metu Lietuva aiškiai suvokia būtinybę įvairiapusiškiau prisistatyti šalį iki šiol mažai pažįstančiai Japonijos visuomenei, tokiu būdu kuriant pagrindus naujai dvišalių santykių realybei. Lietuvos apsisprendimas dalyvauti pasaulinėje parodoje EXPO 2005, kuri vyks Japonijoje, liudija Lietuvos siekį plėtoti aktyvesnius ryšius su Japonija. Lietuva taip pat džiaugiasi ir tikisi pasinaudoti galimybe artinti ryšius su Japonija, dalyvaudama 2005 m. ryšiams tarp ES ir Japonijos skirtų renginių programoje (žiniai: 2005 m. paskelbti ES ir Japonijos ryšių tarp žmonių metais). LR Seimo pirmininkas, pažymėdamas, kad ryšiai tarp žmonių yra svarbiausia dvišalių santykių varomoji jėga, pakvietė Japonijos Užsienio reikalų ministrę apsilankyti Lietuvoje vienoje iš jos kelionių į Europą metu.

Japonijos UR ministrė Y.Kawaguchi pabrėžė, kad Japonijoje Lietuvos vardas labiausiai iki šiol siejamas su buvusio Japonijos vicekonsulo Chiune Sugihara, kuris čia yra labai gerai žinomas ir gerbiamas, vardu. Y.Kawaguchi pritarė, kad svarbu yra plėtoti ryšius tarp žmonių, padėkojo Lietuvai už apsisprendimą dalyvauti parodoje EXPO 2005. Ji išreiškė viltį, kad kovo mėnesį įvykęs KEIDANREN delegacijos vizitas prisidės prie dvišalių santykių plėtros. Dėkodama už kvietimą atvykti į Lietuvą, Y.Kawaguchi išreiškė asmeninį norą apsilankyti Lietuvoje. Susitikimo metu buvo pasikeista mintimis tarptautinės svarbos klausimais. Dalyvavimas Irako atstatymo procese buvo pripažintas viena iš bendrų abiejų šalių tarptautinės veiklos sričių. Pokalbio pabaigoje UR ministrė Y.Kawaguchi išskirtinai paprašė Lietuvos palaikymo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos reformos klausimu.

G.Kirkilas, teigė, jog Lietuva sutinka, kad Jungtinės Tautos turi būti reformuojamos iš esmės, turįs būti tobulinamas JT ST sprendimų priėmimo mechanizmas. Dabartinė JT struktūra neatitinkanti dabarties pasaulio politinės situacijos, o Japonijos vaidmuo joje turėtų būti daug svaresnis, atsižvelgiant į jos ne tik finansinį indėlį į bendrą JT biudžetą, bet ir į jos, kaip antros pasaulio valstybės pagal ekonominį pajėgumą, statusą.

LR Seimo pirmininko A.Paulausko ir Seimo narių delegacijos susitikimo su Japonijos – Lietuvos draugystės grupės Japonijos parlamente vadovu Hirofumi Nakasone bei nariais metu, kovo 23 d., pasikeitus abiem pusėms informacija apie parlamentinių grupių susikūrimo bei parlamentinių ryšių istoriją bei pasidžiaugus abiejų šalių santykių plėtra, buvo kalbama apie Lietuvos įstojimą į NATO ir ES, planuojamą Japonijos parlamentarų vizitą į Lietuvą rugsėjo mėn. P. Nakasonė, prisimęs, kad Seimo Pirmininko vizitas turėjo įvykti pernai, pasveikino Seimo Pirmininką ir delegaciją atvykus šiais metais. Jis taip pat prisiminė Lietuvos kamerinio orkestro vizitą Tokijuje ir koncertą, kuris padarė jam ir Karūnos Princui didelį įspūdį. P. Nakasonė išreiškė viltį, kad po Seimo Pirmininko vizito kultūriniai santykiai tarp šalių dar sustiprės. Paminėjęs, kad Draugystės grupėje yra 17 Japonijos aukštutinių ir 41 Žemutinių rūmų narių, pabrėžė, kad grupė yra jauna, įkurta tik prieš 8 mėn. Jis pasveikino Lietuvą su būsima naryste ES. P. Nakasonės teigimu, Japonijos ir ES prekybiniai ryšiai yra išvystyti, ir kai Lietuva taps ES nare, ekonominiai santykiai tarp Lietuvos ir Japonijos pagerės. Dabar trūksta informacijos apie Lietuvą, pvz.: Japonijoje paminėjus medieną, kyla asociacija su Skandinavija. O juk ir Lietuvoje medienos pramonė išvystyta.

Seimo Pirmininkas, padėkojęs už priėmimą pažymėjo, jog Lietuvos delegacija ypač jaučia Draugystės grupės draugiškumą. Pasidžiaugęs tuo, jog nariai yra žinomi Japonijos politiniuose sluoksniuose, Seimo Pirmininkas pristatė delegaciją, pabrėždamas, kad delegacijoje yra įvairių frakcijų nariai. Pažymėjęs, jog Lietuvos delegacijos vizitas vyksta sklandžiai, Seimo Pirmininkas pristatė Lietuvos pasiekimus – integracija į ES ir NATO, ir taip pat išreiškė tikėjimą, kad narystė šiose organizacijose suteiks naujų galimybių santykiams tarp Japonijos ir Lietuvos intensyvėti. Pastebėjęs, kad didžiausias Lietuvos turtas yra Lietuvos žmonės, Seimo Pirmininkas pasakė, kad investicijos bus kreipiamos būtent į juos. Visos Lietuvos politinės partijos yra pasirašę susitarimą, kuriame susitarė dėl to, kad informacinės technologijos ir informacinės visuomenės vystymas bus prioritetu. Taip pat, Seimo Pirmininkas paminėjo, jog Lietuva, vienintelė iš Baltijos Valstybių ketina dalyvauti “EXPO 2005” ir joje pristatyti šalį, taip patvirtindama ketinimus aktyvinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos. Seimo Pirmininkui pasidomėjus socialine sistema ir kelių metų išeinama į pensiją, jam buvo atsakyta, kad 60 metų japonai išeina į pensiją, ir jau nuo 20 metų amžiaus renkamas užmokestis pensijų fondui, kad pensija būtų lygi 50% atlyginimo. Daugėjant senyvo amžiaus žmonių, Japonija norėtų reformuoti sistemą. Pagrindinis pajamų į biudžetą šaltinis PVM – 5%. Pažymėjęs, kad Lietuvoje transporto klausimams skiriama daug dėmesio, Seimo Pirmininkas paminėjo, kad šalyje ypač reikia modernizuoti geležinkelius. Japonijos patirtis šioje srityje Lietuvai būtų tikrai naudinga. Lietuva, rūpindamasi gerinti savo susisiekimo sistemą, pateikė dvi paraiškas ES infrastruktūrinėms lėšoms gauti: Rail ir Via Baltica. Baigdamas, Seimo Pirmininkas pakvietė p. Nakasonę ir kitus grupės narius atvykti vizito į Lietuvą dar šį rudenį.

P. Oogi, prisiminusi savo darbo Transporto ministre metus, pažymėjo, jog per ryšį tarp parlamentarų, galime plėtoti bendradarbiavimą susisiekimo srityje. Jos nuomone, keliai Japonijoje tikrai geri. Japonija turi traukinį, kuriame panaudotos šiuolaikinės technologijos, traukinys išvysto 300 km/h greitį.

P. G.Kirkilas, paminėjo, kad Lietuvoje traukinio greitis yra net “politinis” klausimas, susijęs su KS tranzitu. URK pirmininkas pastebėjo, kad buvo pasiūlymų įrengti nestojantį traukinį iš Rusijos į Kaliningrado sritį. Tačiau šiuo metu traukiniai važiuoja per lėtai. P. Kirkilo teigimu, sveikintina būtų skatinti Japonijos verslininkus investuoti Lietuvoje. Geri uostai, geri kaimyniniai santykiai su Rusija, pažįstama jos rinka, kvalifikuota darbo jėga ir greičiausiai Europoje auganti Lietuvos ekonomika, turėtų sudominti Japonijos verslininkus.

LR Seimo pirmininko A.Paulausko ir delegacijos susitikimo su Japonijos ministru Pirmininku Junichiro Koizumi metu, kovo 24d, Japonijos premjeras A.Paulausko pasiteiravo, kaip gyvuoja prieš 14 metų laisvę atgavusi šalis ir ar Lietuva jaučiasi laisva. P. J. Koizumi padėkojo Lietuvai už apsisprendimą dalyvauti pasaulinėje parodoje, kuri vyks Japonijoje 2005 metais. Japonijos premjeras pažymėjo, kad pasaulio teisuolio vardą turintis Chiune Sugihara Japonijoje visų pirma siejamas su Lietuva. P.J.Koizumi paliudijo, jog didėja Japonijos dėmesys Europai ir Europos Sąjungai. Jo manymu, Lietuvai įstojus į ES, Lietuvos ir Japonijos santykiai turėtų tapti dar aktyvesni. J.Koizumi užsiminė apie savo pastarojo meto iniciatyvas skatinti užsienio turizmą ir investicijas į Japoniją. Premjeras taip pat domėjosi šiuolaikinės Lietuvos sociokultūrinėmis realijomis: teiravosi, kokia Lietuvoje yra populiariausia sporto šaka, ar populiarus Lietuvoje japoniškas maistas.

A.Paulauskas atsakė, kad šalis yra laisva, tačiau jos reformavimo procesas vis dar reikalauja daug pastangų ir kantrybės. Šiuo metu Lietuva turi kuo džiaugtis – įgyvendinti pagrindiniai šalies daugiau kaip dešimtmečio užsienio politikos tikslai – įstota į ES ir NATO.

A.Paulauskas pabrėžė, kad dalyvaudama Expo 2005 Lietuva norinti įgyvendinti siekį būti labiau pažįstama Japonijoje, tikėdamasi didesnio Japonijos susidomėjimo Lietuva, verslo ir investavimo joje galimybėmis. Jis taip pat užsiminė apie aktyvių ryšių tarp šalių žmonių palaikymo svarbą, pozityviai įvertino KEIDANREN vizitą į Lietuvą kovo mėn. LR Seimo pirmininkas S.Paulauskas pakvietė Japonijos ministrą pirmininką J.Koizumi apsilankyti Lietuvoje.

LR Seimo pirmininko A.Paulausko ir delegacijos susitikimo su Japonijos aplinkos ministre Yuriko Koike metu, kovo 24 d., LR Seimo pirmininkas pabrėžė ypatingą Japonijos indėlį, sprendžiant aplinkosaugos klausimus, informavo Japonijos pusę, kad Lietuvos parlamentas ratifikavo Kyoto protokolą, dalyvavo pasaulio vandenų forume Kyoto 2003 m. Buvo kalbėta apie Lietuvos ruošimąsi dalyvauti Japonijoje vyksiančioje pasaulinėje parodoje EXPO 2005, kurios tema “Gamtos išmintis”. Tai patvirtina Lietuvos dėmesį svarbiausioms gamtosaugos problemoms spręsti bei norą Japonijos žmonėms tiesiogiai pristatyti Lietuvą ir jos pasiekimus.

Pokalbyje buvo paliesti Baltijos jūros ekologiniai klausimai (cheminio ginklo jūros dugne taršos pavojai, naftos terminalų eksploatavimo saugumo klausimai, radioaktyvaus kuro sandėliavimo problemos). Abi pusės pastebėjo, kad faktas, jog Rusija ignoruoja kai kurias tarptautines ekologijos normas, yra abiem šalims aktuali problema.

Ministrė Yuriko Koike užsiminė, jog būtų verta surengti abiejų šalių specialistų susitikimą minėtais aplinkosaugos klausimais.

Rengė Erika Vėberytė

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas
Naujausi pakeitimai - 2004 04 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JAPONIJA

LR Seimas