Lietuvos Respublikos Seimas

Gedimino Kirkilo komandiruotės į Belgiją ir Prancūziją 2004 m. vasario 14-19 d. a t a s k a i t a

2004 m. vasario 15-17 dienomis Briuselyje vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos Jungtinis Gynybos ir saugumo, Ekonomikos ir saugumo bei Politikos komitetų posėdis, kuriame pirmą kartą buvo kviečiami dalyvauti 7 pakviestų į NATO valstybių delegacijų vadovai ir sekretoriai.

Tai tradicinis kasmetinis NATO PA parlamentarų susitikimas Briuselyje, kuriame dvi dienas vyko diskusijos su NATO ir SHAPE pareigūnais, viena diena buvo skirta susitikimams ir diskusijoms Europos Parlamente ir Europos Komisijoje.

Pagrindinės pranešimų ir diskusijų temos buvo NATO transformacija ir nauji iššūkiai Aljansui nuo Prahos iki Stambulo Viršūnių susitikimo. Taip pat buvo pristatyti pagrindiniai NATO politinės darbotvarkės aspektai. NATO pareigūnų teigimu, svarbiausi punktai Aljanso darbotvarkėje - kova su terorizmu, masinio naikinimo ginklo gamyba ir platinimu, sekti ir analizuoti įvykius taip vadinamose "sužlugusiose valstybėse", siekti kad neramumai tose šalyse nekeltų grėsmių kitoms valstybėms ir saugumui bei stabilumui pasaulyje. Kalbėjusieji pažymėjo, kad aljansas ir toliau aktyviai bendradarbiaus su Rusija. Buvo atkreiptas dėmesys, kad Rusija taip pat turi vykdyti savo įsipareigojimus, ir kuo greičiau privalo išvesti savo karines pajėgas iš Gruzijos bei Moldovos.

Vokietijos delegacijos Asamblėjoje vadovas M. Meckel pasiūlė peržiūrėti bendradarbiavimo su Rusija prioritetus ir pasiūlė nekviesti prezidento Putino į NATO Viršūnių susitikimą Stambule, jeigu Rusija ir toliau nevykdys savo įsipareigojimų. Asamblėjos prezidentas D. Bereuter suabejojo ar toks siūlymas prisidėtų prie NATO ir Rusijos santykių gerinimo.

NATO pareigūnai teigiamai įvertino NATO ir Ukrainos bendradarbiavimą. Aljansas šiai valstybei teikia pagalbą rengiant Ukrainos kariškius, planuojant šalies karinį biudžetą ir kt.

Nemažai buvo diskutuojama apie Aljanso misiją Balkanuose bei Europos Sąjungos misiją šiame regione.

Vieną pusdienį NATO būstinėje vykusiame uždarame posėdyje turėjome galimybę susitikti ir diskutuoti su nuolatiniais Šiaurės Atlanto Tarybos atstovais. Pagrindinės šio posėdžio temos buvo transatlantiniai ryšiai, NATO ir ES santykiai, viešosios diplomatijos reikšmė formuojant Aljanso įvaizdį, tarptautinės operacijos,

platesnė partnerystė ir tolimesnė NATO plėtra. Taip pat buvo kalbama apie santykius su Rusija, Ukraina ir Baltarusija.

Europos komisijoje buvo išklausyti pranešimas apie ES ir JAV strateginę partnerystę užsienio politikos ir saugumo srityje. Komisaras Franz Fischler pristatė ES vykdomą žemės ūkio reformą transatlantiniame ir pasauliniame kontekste.

Europos Parlamento Užsienio reikalų, žmogaus teisių ir bendros saugumo ir gynybos politikos komiteto posėdyje vyko diskusijos apie ES ir NATO santykius.

Po susitikimų Briuselyje, vasario 18 d. Paryžiuje vyko bendras NATO Parlamentinės Asamblėjos Ekonomikos ir saugumo komiteto ir Ekonominio bendradarbiavimo ir išsivystymo organizacijos (OECD) posėdis. Šiame posėdyje dalyvavo NATO PA Ekonomikos komiteto nariai, taip pat JAV ir Kanados delegacijos. Lietuvos delegacijos vadovas kartu su kitų pakviestų į NATO šalių delegacijų vadovais šiame taip pat tradiciniame kasmetiniame susitikime dalyvavo pirmą kartą.

Posėdyje buvo pristatyta pasaulio ekonomikos vystymosi situacija dabartiniame etape, pagrindinės efektyvaus vystymosi problemos ir perspektyvos, transatlantiniai ryšiai ir jų perspektyva, ekonomikos vystymosi galimybės konfliktų regionuose, įskaitant Afganistaną ir Iraką.

Gediminas Kirkilas
Naujausi pakeitimai - 2004 04 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas