Lietuvos Respublikos Seimas

Algirdo Griciaus komandiruotės į Norvegijos Karalystę 2004 m. kovo 26-29 dienomis a t a s k a i t a

2004 m. kovo 25-27 dienomis Norvegijos sostinėje Osle vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos Nuolatinio komiteto posėdis, kuriame kartu su kitų 6 pakviestų į NATO šalių delegacijų vadovais dalyvavo Lietuvos delegacijos vadovo pavaduotojas Algirdas Gricius ir delegacijos sekretorė Snieguolė Žiūkaitė.

Pagrindiniai komiteto posėdžio darbotvarkės klausimai buvo Generalinio sekretoriaus pranešimas apie Asamblėjos veiklos prioritetus 2004 metams, situacijos Libijoje aptarimas, santykiai su Rusija, asamblėjos viceprezidentas Pierre Lellouche (Prancūzija) diskusijoms pristatė savo pranešimą apie žurnalistų padėtį ir statusą konfliktų zonoje, komiteto nariams buvo pateiktas pataisų Asamblėjos Reglamentui paketas. Posėdžio dalyviams buvo pateikta finansinė Asamblėjos ataskaita už 2003 metus ir 2004 metų biudžeto paskirstymas. Taip pat buvo aptarti artimiausi Asamblėjos renginiai.

Generalinis sekretorius Simon Lunn pristatė Asamblėjos veiklos prioritetus, kuriais ir toliau išlieka transatlantiniai ryšiai, kova su terorizmu, NATO transformacija, santykiai su Rusija, Ukraina, Kaukazo valstybėmis, situacija Balkanų regione, santykiai su Europos Sąjunga, tolesnis dialogas su Viduržemio jūros regiono valstybėmis. Padėtis Irake ir Afganistane taip pat lieka Asamblėjos diskusijų objektu.

Asamblėjos regioninio bendradarbiavimo lygmenyje pagrindinės veiklos kryptys yra glaudesnis bendradarbiavimas su Kaukazo ir Centrinės Azijos valstybėmis, Rusija, Baltarusija ir Moldova, tęsti Viduržemio jūros dialogą, glaudžiau bendradarbiauti su Pietryčių Europos valstybėmis Bosnija ir Hercegovina, bei Serbija ir Juodkalnija.

Detaliau buvo pristatyti asamblėjos komitetų vizitai iš jų tikslai, pavasario sesija Bratislavoje (Slovakija) bei metinė rudens sesija Venecijoje (Italija).

Svarstant Asamblėjos bendradarbiavimą su Rusija, posėdžio dalyviai pastebėjo, kad pastaruoju metu Rusija nerodo didelių pastangų bendradarbiaujant tiek su NATO, tiek Asamblėjos rėmuose. Vis dažniau Rusija naudoja kategoriškų pareiškimų arba ultimatumų metodą. Daug oficialiosios Maskvos priekaištų Aljansas susilaukia ir dėl Baltijos valstybių priėmimo į NATO.

Lietuvos delegacijos vardu padėkojau Asamblėjos nariams už didžiulę paramą Lietuvai siekiant tapti pilnateise NATO nare, patikinau, kad mūsų valstybė bus aktyvi partnerė ir vykdys visus prisiimtus įsipareigojimus. Vienu iš tokių įsipareigojimų yra pagrindinių parlamentinių partijų neseniai pasirašytas susitarimas, kuriuo įsipareigojama krašto apsaugai 2005–2008 metais skirti ne mažiau kaip 2% BVP.

Naudodamasis proga, padėkojau NATO partnerėms už sprendimą nuo pat pirmosios Lietuvos narystės Aljanse dienos saugoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę. Išreiškiau susirūpinimą dėl oficialių Rusijos pareigūnų grasinimų imtis atsakomųjų veiksmų, ypač Baltijos valstybių atžvilgiu, jeigu, jų teigimu, Rusijai iškils nors mažiausia grėsmė. Taip pat atkreipiau kolegų dėmesį, kad po pastarųjų parlamento rinkimų Rusijoje, Dūmoje beveik nėra opozicijos, kuri galėtų užkirsti kelią nedemokratiškiems sprendimams.

Šioms mintims pritarė ir didžioji dauguma Nuolatinio komiteto narių. Vokietijos delegacijos vadovas M. Meckel kategoriškai pareiškė, kad NATO šalys, visuomet pasisakančios už gerus santykius su Rusija, neturi nuolaidžiauti Rusijos valdžiai ir apsimesti, kad santykiai su šia valstybe yra tikrai geri.

M. Meckel teigimu, demokratija Rusijoje savo pozicijas pamažu užleidžia diktatūrai, Rusijos užsienio politika nerodo jokio lankstumo, o jos veiksmai Gruzijoje, Čečėnijoje, Azijos valstybėse kelia susirūpinimą. Vokietijos delegacijos vadovas pasiūlė Asamblėjai į savo renginius kviestis kuo daugiau neoficialios Rusijos valdžios atstovų, kad būtų galima išgirsti kuo įvairesnę nuomonę apie situaciją Rusijoje.

Asamblėjos viceprezidentas Longin Pastusiak (Lenkija) pasiūlė suformuoti naują Asamblėjos bendradarbiavimo su Rusija strategiją, nes jo nuomone, Dūmos rinkimai pakeitė politinių jėgų pasiskirstymą šalyje, o prezidentas V. Putinas stiprina savo galias, ekonominį bei karinį potencialą, ir gali bandyti daryti įtaką kaimyninėms valstybėms.

Šiai kritiškai Rusijos atžvilgiu išsakytai daugumos posėdžio dalyvių nuomonei nepritarė kai kurie Jungtinės Karalystės delegacijos nariai, kurių teigimu, šaltojo karo laikai jau pasibaigė ir nuolatinė Rusijos kritika nėra teisinga ir rezultatų neduos.

NATO PA prezidentas Duglas Bereuter (JAV) Nuolatinio komiteto posėdžio nariams oficialiai pranešė, kad šį rudenį vyksiančiuose rinkimuose į JAV Kongresą nesibalotiruos, todėl jo kaip Asamblėjos prezidento įgaliojimai baigiasi rugsėjo 1 d. Pagal Asamblėjos Reglamentą, savo poste pareigūnas gali likti dar 6 mėnesius po to jeigu nebuvo išrinktas į nacionalinį parlamentą ir jeigu tam pritaria pati NATO PA. Prezidentas paprašė Nuolatinio komiteto narius apsvarstyti šias aplinkybes ir iki kito Nuolatinio komiteto posėdžio, kuris vyks gegužę Bratislavoje, apsispręsti, ar suteikti įgaliojimus D. Bereuter iki rudens sesijos eiti Asamblėjos prezidento pareigas.

Kitas Nuolatinio komiteto posėdis vyks 2004 m. gegužės 28 d. Bratislavoje, pavasario sesijos metu.

Delegacijos vadovo pavaduotojas Algirdas Gricius
Naujausi pakeitimai - 2004 04 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NORVEGIJA

LR Seimas