Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 27 d. posėdyje

Svarstytas LR Seimo narių Algirdo Kunčino ir Gintauto Babravičiaus pasiūlymas dėl LR visuomenės informavimo įstatymo 1, 2, 18, 23, 24, 20, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 47, 48, 49, 51, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 25, 41 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektui (IXP-3393) (2), šiems siūlymams pritarta.

Svarstytas LR Seimo nario V. Orechovo siūlymas dėl LR visuomenės informavimo įstatymo 1, 2, 18, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 25, 38, 39, 47, 48, 49, 51, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 25, 41 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektui (IXP-3393(2SP)) šiam siūlymui taip pat pritarta.

Svarstyta Žurnalistų etikos inspektoriaus Romo Gudaičio 2003-2004 metų veiklos ataskaita, šiai ataskaitai pritarta ir pasiūlyta pagrindiniam Informacinės visuomenės plėtros komitetui Seimo nutarimo projekte įrašyti šiuos siūlymus: 1) Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai organizuoti tėvų, mokytojų, visuomenės atstovų sociologines apklausas dėl nepilnamečių apsaugos nuo viešumo, sukeliančio perdėtą visuomenės dėmesį; 2) bendradarbiaujant su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, kitomis nepilnamečių teises ginančiomis institucijomis apibendrinti socialinių apklausų rezultatus ir siūlyti būdus bei priemones, kaip efektyviai mažinti neigiamą viešosios informacijos poveikį nepilnamečių dvasinei, fizinei ir moralinei brandai.

.
Naujausi pakeitimai - 2004 04 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas