Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. balandžio 28 d. komiteto posėdis

Spaudos tarnybai

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis balandžio 28 d.

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: P.Popovas, D.A.Barakauskas, E.Klumbys, Z.Mačernius, J.Razma, V.Zabiela, E.Šablinskas.

Komiteto patarėjai: L.Zdanavičienė, D.Latvelienė, D.Komparskienė, J.Dirma

Komiteto padėjėjos: B.Kovalenkienė, A.Jankauskaitė.

Kviestieji asmenys: Valstybinio patentų biuro Juridinio skyriaus vedėja Lina Mickienė, LR Generalinės prokuratūros prokuroras V.Sabutis.

SVARSTYTA: Dizaino įstatymo 1, 2, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 51(1) priedų įstatymo projektas IXP-3462 ES.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: LRS nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros 2003 metų veiklos ir 2004 metų prioritetų projektas IXP-3461

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu pritarti patobulintam nutarimo projektui.

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė
Naujausi pakeitimai - 2004 04 28.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas