Lietuvos Respublikos Seimas

Darbotvarkė 2004 04 22

Darbotvarkė:

1.Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti 1995-1996 metų laikotarpio aplinkybių patikslinimas, apklausiant S.Burbienę, Z.Kaminską, A.Šimėną.

2.Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios komisijos akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti organizaciniai klausimai:

1) dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir Procedūrų komisiją dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei Seimo statuto nuostatų;

2) dėl Š.m. balandžio 27-29 dienomis kviečiamų asmenų sąrašo patvirtinimo.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 28.
Leonarda Kuodienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji komisija akcinės bendrovės „Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti  >   Posėdžiai

LR Seimas