Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2004.04.26 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-04-26 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą projektą IXP-2790

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo nario P.Papovo  pasiūlymas Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo projektui IXP-3388(3)

nusprendė: Pritarti pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3365(2)

nusprendė: Projekto svarstymą tęsti, susipažinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamu šio įstatymo pakeitimo įstatymo projektu. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo Įstatymo projektas IXP-3366(2)

nusprendė: Svarstyti kartu  su IXP-3365(2). (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 16 ir 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3285 (2)

nusprendė: Svarstymą tęsti, gavus Vyriausybės rengiamą koncepciją šiuo klausimu. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo rinkimų įstatymo 6, 31, 35, 52, 56, 62, 64, 67, 69, 74, 88, 91, 92 ir 93  straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2707(2)

nusprendė: Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “prieš“, “susilaikiusių“ nebuvo.)

 

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-2764

nusprendė: Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “susilaikė“.)

 

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

- Dėl darbo grupės sudarymo Konstitucijos 60, 61, 67, 84, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-3326 tobulinti

 

nusprendė: Sudaryti darbo grupę šio įstatymo projekto tobulinimui iš komiteto narių, kuruojančių viešąjį administravimą, Vyirausybės, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Seimo Teisės departamento atstovų. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Kiti darbotvarkės klausimai

- Darbo grupės vadovo A.Puloko informacija apie Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto rengimo eigą, įgyvendinant Konstitucinio Teismo sprendimus.

nusprendė: Pritarti darbo grupės parengtam įstatymo projektui ir siūlyti jį registruoti Seime. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 - Informacija apie komiteto organizuojamą konferenciją-video-tiltą tema “Lietuvos regionų ateitis Europos Sąjungoje“.

Komiteto nariai supažindinti su konferencijos programa (pridedama.)

 

KONFERENCIJA – VIDEO TILTAS

“Lietuvos regionų ateitis Europos Sąjungoje”

2004 m. gegužės mėn. 3 d. LR Seimas Europos informacijos centras, Gedimino pr. 53

 

PROGRAMA

10.30- 10.45    Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko Petro Papovo sveikinimo žodis

 

Utenos apskrities viršininko V. Cibulsko sveikinimo žodis

 

VRM sekretoriaus dr. Algirdo Astrausko pranešimas

 

 

10.45-11.50            Bendra diskusija, klausimai.

 

Diskusijoje dalyvauja:

Petras Papovas – LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas, kiti komiteto, Seimo nariai, Europos Sąjungos programų valdymo departamento direktorius - Rolandas Kriščiūnas, VRM sekretorius - dr. Algirdas Astrauskas, VRM Regioninės politikos departamento direktorė - Gailė Kasmačiauskienė, Ūkio ministerijos valstybės sekretorius G. Miškinis, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas - dr. Klaudijus Maniokas, LSA atstovai.

Pranešėjai Utenos distancinio mokymo klasėje:

Utenos apskrities viršininko administracija, V. Cibulskas, N. Čepauskas

 

Alantos technologijos ir verslo mokykla, direktorius Vladas Pusvaškis – “Atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų mokymas, propagavimas ir naudojimo įgūdžių ugdymas” ir “Informacinių technologijų ir verslo mokymas”.

 

Anykščių J. Biliūno gimnazija, projekto seminarų organizatorė Tamara Božok – “Ekonominis mokymas pažangiai visuomenės raidai”.

 

UAB “Romnesa”, direktorius Jonas Polito, SAPARD projektas “Investicijos į šakočių gamybos plėtrą”.

 

UAB “Blėdis” direktorius Gintaras Sinkevičius, SPP projektas “Parama smulkiam ir vidutiniam verslui”.

 

11.50-12.00     Diskusijos apibendrinimas, nubrėžiamos tolimesnės regioninės politikos gairės

 

Pranešėjai: Petras Papovas, dr. Algirdas Astrauskas, Vilius Cibulskas

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 04 27.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas