Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. balandžio 22 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

 Kelių transporto kodekso 1, 3, 8, 11 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3368.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 7, “susilaikė” – 3 komiteto nariai):

1.   Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Pritarti dėl šio įstatymo projekto teikiamam palydimajam Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-3469 ir siūlyti Seimui jį svarstyti ir priimti kartu su pagrindiniu – Kelių transporto kodekso eilės straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo priedu įstatymo projektu IXP-3368.

3.  Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Greičiūnas.

 

 

2.SVARSTYTA:

             Strateginių prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektasIXP-3443ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1 Pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 22.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas