Lietuvos Respublikos Seimas

APLINKOS APSAUGOS KOMITETO VIII (PAVASARIO) SESIJOS DARBO PLANAS:

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS

Mėgėjiškos žvejybos įstatymo projektas

Seimo valdybos sudaryta darbo grupė

Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, kitų suinteresuotų institucijų bei visuomeninių organizacijų atstovai

A.Macaitis

V.Baravykas

kovas

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Jungtinių Tautų 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo “Dėl eutrofikacijos, rūgštėjimo ir pažemio ozono mažinimo” ratifikavimo projektas

Aplinkos ministerija (toliau - AM)

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Baura

V.Baravykas

kovas

   

Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos teksto pakeitimo ratifikavimo projektas

AM

Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

K.Skamarakas,

V.Baravykas

kovas

 •  

  Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Jungtinių Tautų 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų ratifikavimo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Baura

  V.Baravykas

  kovas-balandis

 • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Macaitis,

  H.Žukauskas

  balandis

  Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  A.Poplavski

  balandis

  Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  A.Poplavski

  balandis

  Lietuvos Respublikos Radiacinės saugos įstatymo 9, 11 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Poplavski

  balandis

  ES

  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 9, 10, 14, 15, 17, 18 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  A.Baura

  balandis

  Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  A.Baura

  balandis

  Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencijos IV priedo “Taršos iš laivų prevencija” pakeitimų ratifikavimo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  K.Skamarakas,

  A.Baura

  balandis

     

  Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Monrealio protokolo dėl medžiagų, ardančių ozono sluoksnį, Londono ir Kopenhagos papildymų bei pataisų ratifikavimo įstatymo pakeitimo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Baura

  V.Baravykas

  balandis

     

  Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Susitarimo dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo ratifikavimo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  V.Einoris,

  K.Skamarakas,

  V.Baravykas

  balandis

     

  Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Susitarimo dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose ratifikavimo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  V.Einoris,

  K.Skamarakas,

  V.Baravykas

  balandis

     

  Parengti reikalingus dokumentus Jungtinių Tautų tolimų atmosferos teršalų pernašų konvencijos protokolo ratifikavimui dėl sunkiųjų metalų

  AM

   

   

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Baura

  balandis

   

  ES

  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2,4,5,6,8,10,11,12 ir 30 straipsnių bei 1 ir 2 priedėlių pakeitimo įstatymo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  A.Poplavski

  balandis

     

  Ekologinio saugumo užtikrinimo programa

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  V.Baravykas

  balandis

     

  Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių susitarimo dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų ratifikavimo projektas

  AM

  Aplinkos ministerijos ir kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Baura

  gegužė

  PARLAMENTINĖ KONTROLĖ, DISKUSIJOS, IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI

  1.

   

  Dėl teisės suteikimo valstybinėms miškų urėdijoms pirkti mišką ir miško žemę

  Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis (tel. 8 37 425566)

  Generalinį miškų urėdą B.Sakalauską, Aplinkos viceministrą V.Vaičiūną, Saugomų teritorijų tarnybos direktorę R.Baškytę, Miškų departamento direktorių V.Vaičiūną.

  V.Einoris,

  A.Poplavski

  vasaris

  2.

   

  Dėl požeminio vandens išteklių apsaugos ir kokybės

  Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius (tel. 233 28 89), Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjas Kęstutis Kadūnas (tel. 213 62 72).

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vandens tiekėjų asociacijos, Geologijos įmonių asociacijos atstovus.

  K.Skamarakas,

  A.Baura

  vasaris - kovas

  3.

   

  Išvažiuojamasis posėdis į Kupiškio miesto savivaldybę aplinkosaugos klausimais

  Kupiškio miesto savivaldybė

  Suinteresuoti asmenys

  A.Baura

  kovas

  4.

   

  Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas

  Žemės ūkio ministerija

  Petras Mačiulskis (tel. 240 43 63)

  Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija” atstovus

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  A.Poplavski

  kovas

  5.

   

  Veterinarijos reikalavimai sumedžiotų laukinių gyvūnų tvarkymui

  Žemės ūkio ministerija

  Petras Mačiulskis (tel. 240 43 63)

  Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Medžiotojų draugijos atstovus

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  V.Einoris,

  K.Skamarakas,

  V.Baravykas

  kovas

  6.

   

  Pasiutligės kontrolė tarp laukinių gyvūnų

  Žemės ūkio ministerija

  Petras Mačiulskis (tel. 240 43 63)

  Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Medžiotojų draugijos atstovus

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  V.Einoris,

  K.Skamarakas,

  V.Baravykas

  kovas

  7.

   

  Užterštų teritorijų ir potencialių taršos židinių inventorizavimas ir tvarkymas

  Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius (tel. 233 28 89), Hidrogeologijos skyriaus vedėjas Kęstutis Kadūnas (tel. 213 62 72), Ekogeologinių tyrimų poskyrio vedėja Roma Kanopienė (tel. 233 22 86)

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Inžinerinės ekologijos asociacijos atstovus

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  V.Baravykas

  kovas - balandis

  8.

   

  Išvažiuojamasis posėdis į UAB “Vilniaus vandenys”

  UAB “Vilniaus vandenys”

  Suinteresuoti asmenys

  A.Macaitis

  balandis

  9.

   

  Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nuostatas dėl Ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos dalyvavimo kontroliuojant pavojingas chemines medžiagas

  Valstybinio visuomenės aplinkos centro direktorius E.Mačiūnas (tel. 2 700 107)

  Aplinkos, Sveikatos apsaugos ministerijų, Ne maisto produktų inspekcijos, Valstybinės darbo inspekcijos atstovus

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  A.Poplavski

  balandis

  10.

   

  Dėl mokesčio už aplinkos taršą įstatymo įgyvendinimo

  Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius S.Šiupšinskas (tel. 261 60 63)

  Aplinkos ir Finansų ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus

  A.Baura

  balandis

  11.

   

  Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo įgyvendinimo

  Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius S.Šiupšinskas (tel. 261 60 63)

  Aplinkos ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  V.Baravykas

  balandis

  12.

   

  Dėl savivaldybių ir Regioninių aplinkos apsaugos departamentų bendradarbiavimo problemų

  Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius S.Šiupšinskas (tel. 261 60 63)

  Lietuvos savivaldybių asociacijos, Aplinkos ministerijos, RAAD atstovus

  H.Žukauskas,

  A.Macaitis,

  V.Baravykas

  gegužė

  13.

   

  Lietuvos galimybės įgyvendinti Kioto protokolo reikalavimus, taikant šiltnamio dujų mažinimo mechanizmus

  Lietuvos energetikos institutas

  Dr. Dalia Štreimikienė, Jelena Petkevičienė (tel. 8 37 401958, 401846)

  Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos, šilumos ir elektros gamintojų bei tiekėjų atstovus

  A.Baura

  gegužė

  14.

   

  Europos centro kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano pristatymas (diskusija)

  Projekto autorius prof. V. Kavaliauskas (Vilniaus Universitetas)

  Tvarkymo plano rengėjai (Miškotvarkos instituto atstovai), dr. R. Baubinas (Geologijos, Geografijos institutas), Aplinkos ministerijos, Turizmo departamento, Vilniaus apskrities ir Vilniaus rajono savivaldybės atstovai

  V.Einoris,

  K.Skamarakas,

  V.Baravykas

  gegužė

  15.

   

  Išvažiuojamasis posėdis į Šilutės miesto savivaldybę aplinkosaugos klausimais

  Šilutės miesto savivaldybė

  Suinteresuoti asmenys

  A.Polavski

  gegužė

  Aplinkos apsaugos komiteto VIII (pavasario) sesijos darbo planas apsvarstytas ir patvirtintas komiteto 2004 m. kovo 3 d. posėdyje .

   

  Komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

   

   

   

   

   

   

   
  Naujausi pakeitimai - 2004 04 22.
  Vida Katinaitė     >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

  LR Seimas