Lietuvos Respublikos Seimas

2004 04 19 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo Vandens įstatymo 13 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-3408, Laukinės gyvūnijos įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-3410 ir Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 46 ir 47 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-3411 nusprendė: Komiteto išvadų projektų rengėjais paskirti A.Macaitį ir H.Žukauską; Vandens įstatymo 13 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3408, Laukinės gyvūnijos įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3410 ir Jūros aplinkos apsaugos įstatymo 46 ir 47 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr.IXP-3411 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. balandžio 21 d.

Komitetas po svarstymo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 242 straipsnio pakeitimo ir papildymo 242(1) straipsniu įstatymo projekto IXP-3409 nusprendė: 1) nepritarti projekto 1 straipsniui, kuriuo keičiamas Kodekso 242 straipsnis, nes š. m. balandžio 15 d. Seimo plenariniame posėdyje pritarus Seimo nario B. Bradausko 2004-04-01 pasiūlymui pakeisti Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Nr. IXP-3239) 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, suteikiant Aplinkos ministerijai įgalinimus vykdyti žuvų išteklių apsaugos politikos formavimo, žvejybos taisyklių kontrolės funkcijas ne tik vidaus, bet ir jūrų vandenyse, toks pakeitimas neatitiktų minėto Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto nuostatų; 2) pritarti projekto 2 straipsniui, kuriuo Kodeksas papildomas 2421 straipsniu; 3) siūlyti pagrindiniam komitetui įvertinti Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje projektui pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Balsavimo rezultatai: 5 – už; 2 - susilaikė. Komiteto paskirtas pranešėjas -A.Macaitis.

Komitetas po svarstymo Įstatymo dėl Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos ratifikavimo projekto IXP-3399 nusprendė: pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui įvertinti Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos konvencijos teksto oficialaus vertimo tikslumą, pvz. Konvencijos 3 straipsnio 2 dalies redakciją.

Komiteto paskirtas pranešėjas - A.Macaitis.

Komitetas po svarstymo Įstatymo dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos XXI straipsnio pakeitimo ratifikavimo projekto IXP-3400 nusprendė: pritarti Įstatymo dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos XXI straipsnio pakeitimo ir ratifikavimo projektui Nr.IXP-3400. Komiteto paskirtas pranešėjas - V.Baravykas.

Komitetas po svarstymo Užterštų teritorijų ir potencialių taršos židinių inventorizavimo ir tvarkymo nusprendė: vadovaujantis Seimo statuto 56 straipsnio nuostatomis komitetas prašo Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos atkreipti dėmesį į užterštų teritorijų ir potencialių taršos židinių inventorizavimo problemą, apsvarstyti galimybes skirti papildomas biudžeto lėšas šiai problemai spręsti bei įteisinti papildomas mokestines lengvatas, taikomas subjektams, investuojantiems į užterštų teritorijų nukenksminimą ir jų sutvarkymą.
Naujausi pakeitimai - 2004 04 20.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas