Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto VIII (Pavasario) sesijos darbo planas. (2004 m. kovo 10 d. - 2004 m. birželio 31 d.).

P A T V I R T I N T A

Lietuvos Respublikos Seimo

Kaimo reikalų komiteto

2004-04-07 d. posėdyje Nr.11

 

 

Kaimo reikalų komiteto VIII (Pavasario) sesijos darbo planas

(2004 m. kovo 10 d. – 2004 m. birželio 31 d.)

I dalis

Numatomi svarstyti įstatymų projektai

Eil.

Nr.

Projekto

Registrai-jos Nr.

projekto

pavadinimas

Rengė

Svarstymo

mėnuo

 (preliminari svarstymo Seimo posėdyje data)

1.

IXP-3239

(ES)

Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Kovas

2.

(ES)

LR įstatymo dėl  Europos konvencijos dėl  namuose laikomų gyvūnų apsaugos ratifikavimo projektas

Vyriausybė

J.Kraujelis

Kovas

3.

IXP-3157

(ES)

Centrinės kredito unijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

(KRK-PP)

Kovas

4.

(ES)

Cukraus įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

J.Kraujelis

Balandis

5.

(ES)

Baltojo cukraus virškvočio mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

J.Kraujelis

Balandis

6.

(ES)

Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

J.Kraujelis

Balandis

7.

(ES)

Žemės ūkio ir maisto produktų atsargų deklaravimo ir mokesčio už perteklines atsargastaikymo įstatymo projektas

Vyriausybė

J.Kraujelis

Balandis

8.

(ES)

Pašarų įstatymo pakeitimo įstatymo proejktas

Vyriausybė

Balandis

9.

(ES)

Augalų sėklininkystės įstatymo  pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Balandis

10.

(ES)

Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo  pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Gegužė-Birželis

11.

(ES)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Birželis

12.

(ES)

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

Birželis

13.

IXP-3081

Akcizų įstatymo  36 straipsnio pakeitimo  įstatymo projektas

Seimo nariai:

J.Kraujelis,

G.Kniukšta

Kovas

14.

IXP-3082

Gyventojų pajamų mokesčio 17 ir 27 straipsnių  papildymo įstatymo projektas

Seimo narys

G.Kniukšta

Kovas

15.

IXP-3127

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Vyriausybė

Kovas

16.

IXP-3128

(Lydintysis ISTP IXP-3127)

Žemės reformos įstatymo 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Vyriausybė

Kovas

17.

IXP-2297

(Susiję su ISTP Nr.IXP-3127)

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys

V.Einoris

Kovas

18.

IXP-2297A

(Susiję su ISTP Nr.IXP-3127)

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai:

H.Žukauskas,

V.Žalnerauskas

Kovas

19.

IXP-2343

(Susiję su ISTP Nr.IXP-3127)

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai:

V.Baravykas,

B.Bradauskas,

A.macaitis

Kovas

20.

IXP-2484

(Susiję su ISTP Nr.IXP-3127)

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys

J.Čiulevičius

Kovas

21.

IXP-2541(2)

(Susiję su ISTP Nr.IXP-3127)

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pripažinimo negaliojančiu įstatymo projektas

Seimo narys

G.Steponavičius

Kovas

22.

IXP-3024

Žemės mokesčio įstatymo  pakeitimo įstatymo projektas

Seimo valdybos darbo grupė

Kovas

23.

IXP-2836

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

( susiję Nr.IXP-2616, Nr.2617, Nr.2618)

Seimo valdybos darbo grupė

/A.V.Indriūnas/

Kovas

24.

IXP-2839

Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas

( susiję Nr.IXP-2616, Nr.2617, Nr.2618)

Seimo valdybos darbo grupė

/A.V.Indriūnas/

Kovas

25.

IXP-3273

Kredito unijų įstatymo pakeitimo  įstatymo projektas

Vyriausybė

Balandis

26.

IXP-3158

Mėgėjiškos ir rekreacinės žvejybos įstatymo projektas

Seimo narys

A.Macaitis

Balandis

27.

IXP-3122

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 126  straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Seimo narys

G. Mikolaitis

Balandis

28.

IXP-2650

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas

Seimo narys

Z.Mačernius

Balandis

29.

IXP-3275

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo papildymo 31 straipsnio įstatymo projektas

Vyriausybė

Balandis

30.

IXP-3197

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo narys

V.Einoris

Balandis

31.

IXP-3198

Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Seimo narys G.Dalinkevičius

Balandis

32.

IXP-3126

Žemės reformos įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Seimo narys

R.Valčiukas

Balandis

33.

IXP-3387

(ES)

Cukraus ir perdirbtų produktų deklaravimo ir perteklinių atsargų apmokestinimoįstatymo projektas

Vyriausybė

J.Kraujelis

Balandis

 

II dalis

Parlamentinė kontrolė

Eil.

Nr.

Klausimo pavadinimas

Svarstymo mėnuo

Kuratorius

1.      

Žemės ūkio ministerijos informacija apie  Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003 m. lapkričio 24 d. Sprendimo Nr.38  “Dėl Europos Komisijos  pranešimo apie Lietuvos pasirengimą narystei ES ir dalyvavimo teisėkūroje” įgyvendinimą.

(Kas mėnesį)

Kovo 24 d.;

Balandžio 14d.

Vyresn.pat.

R.Abugelis,

pat.I.Bulvinaitė

2.      

Informacija apie pasirengimą įgyvendinti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos ir maisto saugos reikalavimus žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėse

    (Informaciją teikia: Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba)

Kovas

pat. A.Brokorius,

pat. I.Bulvinaitė

3.      

Išvažiuojamasis posėdis. Dėl paramos ir lengvatų jauniesiems ūkininkams taikymo, įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą.

Kovo 31 d.

Vyresn.pat.

R.Abugelis

 

4.      

Dėl  smulkaus ir vidutinio verslo bei netradicinių žemės ūkio šakų vystymo kaime

(Kartu su Ekonomikos komitetu)

Balandis

pat. L.Michelbertas

5.      

Dėl pasirengimo įgyvendinti Biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymą

Balandis

pat. L.Michelbertas

6.      

Dėl informacinių technologijų plėtros kaime

(Kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu)

Balandis

Vyresn.pat.

R.Abugelis

7.      

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo įgyvendinimo  ataskaita

Balandis

Vyresn.pat.

R.Abugelis

8.      

Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003-03-05 d. Sprendimo Nr.6 "Dėl kelių būklės kaime gerinimo" vykdymo

Balandis

Vyresn.pat.

R.Abugelis

9.      

Diskusija apie ES Bendrosios  žemės ūkio politikos reformą

Gegužė

pat. I.Bulvinaitė

10. 

Dėl kooperacijos plėtros ES sąlygomis

Birželis

pat.L.Michelbertas,

pat. I.Bulvinaitė

 

Komiteto pirmininkas                                                                               Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 04 20.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas