Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2004.04.19 komiteto posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-04-19 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3371

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Vietos savivaldos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą IXP-3346

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3401

nusprendė: Nepritarti įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: 3 balsavo “už“, 3 “prieš“- 2 “susilaikė“.)

 

- Seimo nario V.Saulio pasiūlymas Seimo nutarimo  "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo projektui IXP-3338(3)

nusprendė: Nepritarti pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už“, 1 “ susilaikė“.)

 

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3365(2) ir  Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo Įstatymo projekto IXP-3366(2) svarstyme komitetas padarė pertrauką iki kito posėdžio . (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

 

- Valstybės tarnybos įstatymo 16 ir 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3285(2)

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais skirti A.V.Indriūną ir K. Rimšelį bei projektą svarstyti balandžio 26 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

   

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, papildomai svarstė:

   

- Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3, 4 ir 11 straipsnių papildymo įstatymo projektą IXP-3381

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Gyventojų registro įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-3382

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinių šalpos išmokų įstatymo, Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3383

    nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

- Ginklų fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3384

 

nusprendė: 1. Pritarti iš esmės įstatymo projektui

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

1) atsižvelgti į Seimo teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas yra pritaręs;

2) 8 straipsnio  3 dalyje neišbraukti  žodžio “kitų”;

3) projekto 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte, suderinus su 8 straipsnio  3 dalimi, po žodžio “parduoda” įrašyti žodžius “kitiems juridiniams asmenims”;

4) 6 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius “skyriai ir kiti”;

5) 6 straipsnio 4 dalyje po žodžio “struktūrą” įrašyti žodžius “ir pareigybių  sąrašą”. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3297

 

nusprendė: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui projektą tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas bei Lietuvos teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros  vedėjos Prof. T.Birmontienės pastabas. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 04 20.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas