Lietuvos Respublikos Seimas

Parlamento vadovas susitiko su Vyriausiuoju NATO jungtinių pajėgų Europoje vadu: „Lietuva iš pavojingų tarptautinių operacijų nesitraukia“

Dviejų dienų vizito į Lietuvą atvykęs Vyriausiasis NATO jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Džeimsas L. Džounsas (James L. Jones) buvo priimtas Lietuvos Respublikos Seime ir susitiko su l. e. p. Seimo Pirmininku Česlovu Juršėnu; susitikime taip pat dalyvavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas, komiteto nariai ir NATO reikalų komisijos pirmininkas Vaclovas Stankevičius, komisijos narė Rasa Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis, Lietuvos nacionalinis karinis atstovas Vyriausiojoje jungtinių pajėgų Europoje vadavietėje (SHAPE) plk. Antanas Jurgaitis, Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas ir kt.

L. e. p. Seimo Pirmininkas Č. Juršėnas pasidžiaugė, kad susitikimas nacionaliniame parlamente surengtas Lietuvai tapus tikrąja NATO nare ir pabrėžė, jog narystės šioje organizacijoje vieningai siekė visos Lietuvos parlamentinės partijos. Seimo vadovas atkreipė svečio dėmesį, kad Lietuva, dalyvaudama įvairiose tarptautinėse operacijose, buvo aktyvi ir nemažai nuveikė dar iki oficialios narystės NATO. Jau po oficialaus įstojimo į organizaciją Lietuvos karių dalyvavimo „karštuose taškuose“ klausimas buvo dar kartą svarstytas. „Informuoju, - akcentavo l.e.p.Seimo Pirmininkas, - kad tiek valstybės vadovų, tiek pagrindinių politinių partijų nuomonė viena - Lietuva iš pavojingų tarptautinių operacijų nesitraukia“. Č.Juršėnas taip pat sakė, kad rudenį išrinktas Seimas, nors būtų kitos sudėties, neturėtų keisti esminių nuostatų Lietuvos gynybos politikoje. Tai patvirtina neseniai visų parlamentinių ir kitų partijų pasirašytas susitarimas dėl BVP, numatomo skirti krašto apsaugai, Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse karinėse operacijose 2004-2008 metais.

Vyriausiasis NATO jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Džeimsas L. Džounsas pasidžiaugė, kad Lietuva, kaip ir kitos naujosios aljanso narės, organizacijai suteiks energijos, bendradarbiavimas ir nauja patirtis bus labai naudinga. Generolas, be kita ko, kalbėjo apie NATO vadovybės ryšių su šalių narių parlamentarais svarbą, pabrėžė, jog parlamentarai turėtų kuo daugiau žinoti apie NATO, daug dėmesio skirti visuomenės informavimo kampanijai, kad žmonės teisingai suprastų, ką NATO veikia, kokie organizacijos tikslai ir siekiai.

NATO reikalų komisijos pirmininkas V.Stankevičius sakė, jog Lietuva, pasiekusi savo politinį tikslą, dabar turės atlikti ypač daug ir sudėtingo praktinio darbo integruojantis į NATO struktūras.

***

Generolas Džeimsas L. Džounsas vyriausiuoju NATO jungtinių pajėgų Europoje vadu paskirtas 2002 m. liepos 19 d.
Naujausi pakeitimai - 2004 04 19.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas