Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. balandžio 19d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis balandžio 19 d.

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: A.Sakalas, V.Popovas, E.Klumbys, E.Šablinskas, J.Bernatonis, V.Zabiela, G.Steponavičius, D.Barakauskas.

Komiteto patarėjai: L.Zdanavičienė, D.Latvelienė, D.Komparskienė, J.Dirma.

Komiteto padėjėjos: B.Kovalenkienė, A.Jankauskaitė.

Kviestieji asmenys: Teisingumo viceministras G.Švedas, Lietuvos Apeliacinio Teismo patarėjas R.Simaitis, Teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamento direktorė D.Bublienė, Teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamento direktorės pavaduotojas A.Baležentis, Užsienio reikalų ministerijos Teisės departamento direktorius A.Namavičius, VRM viceministras Z.Kazakevičius, Seimo Teisės departamento vyresnioji patarėja D.Petrauskaitė.

1.SVARSTYTA: Teismų įstatymo 51, 66, 67, 68,69(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3288.

NUSPRĘSTA:Bendru sutarimu pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

2.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 1 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 9(1) straipsniu ir priedu įstatymo projektas IXP-3404

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

3.SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 1, 51, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 122, 437 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 17(1),69(1), 71(1),77(1) straipsniais ir priedu įstatymo projektas IXP-3405

NUSPRĘSTA:Bendru sutarimu pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

4.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 187(12) straipsniu įstatymo projektas IXP-3414

NUSPRĘSTA: pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

Už-6, susilaikė-1.

5.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso papildymo 123(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3415

NUSPRĘSTA : Bendru sutarimu pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

6.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 242 straipsnio pakeitimo ir papildymo 242(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3409

NUSPRĘSTA : Daryti projekto svarstymo Komitete pertrauką, nes šis projektas yra lydintysis ir neturėtų būti priiminėjamas atsietai nuo viso paketo projektų, kuriuos svarsto Aplinkos apsaugos komitetas.

 

7.SVARSTYTA: Įstatymo dėl Konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europos konvencijos) ir jos protokolų ratifikavimo projektas IXP-3418

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti pateiktam projektui.

8.SVARSTYTA: Civilinio proceso kodekso 1, 42, 62, 801 ir 803 straipsnių pakeitimo ir papildymo, LX skyriaus ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, šio skyriaus papildymo septintuoju skirsniu ir Kodekso papildymo priedu įstatymo projektas IXP-3424

NUSPRĘSTA : Bendru sutarimu pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

9.SVARSTYTA: Civilinio kodekso 1.3, 2.55, 2.61, 2.72, 2.79, 2.112, 2.152, 2.160, 2.167, 4.176, 6.292, 6.298, 6.299, 6.747, 6.748, 6.751, 6.753 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3425

NUSPRĘSTA : bendru sutarimu pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui

10. SVARSTYTA: Seimo nario H.Žukausko pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio antrosios dalies papildymo įstatymo projekto IXP-3297

NUSPRĘSTA : Nepritarti Seimo nario H.Žukausko pasiūlymui.

Už-4, susilaikė-3.

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė

Tel. 2396794
Naujausi pakeitimai - 2004 04 19.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas