Lietuvos Respublikos Seimas

2004-04-13 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-04-13

 

 

 

 

 

 

Komitetas 2004-04-13 posėdyje svarstė 2003 metų Vyriausybės veiklos ataskaitą ir jai pritarė.

Komitetas atidėjo Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-3198 svarstymą, nes darbo grupė rengia naują projekto redakciją. Įstatymo projekto tikslas – išspręsti problemas, susijusias su žemės reformos metu vykdomu privačios ir valstybinės žemės sklypų formavimu tose teritorijose, kur nebuvo tinkamai įformintas asmeninio ūkio žemės suteikimas šiuo metu šią žemę naudojantiems žmonėms. Praktikoje žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metu, nustatyta, jog ne visi asmeninio ūkio žemės naudotojai turi jos naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus. Įstatymo projekte numatoma papildyti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, nurodant, kad tais atvejais, kai asmeninio ūkio žemės suteikimo dokumentų neišliko arba žemė buvo suteikta nesilaikant teisės aktais nustatytos tvarkos, asmeninio ūkio žemės naudojimo faktą nustato apskričių viršininkai.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2004 04 15.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas