Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.04.13 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-04-13 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- Prezidento rinkimų įstatymo 9, 13, 15, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių papildymo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3396(2)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Siūlyti Seimui sujungti šį projektą su Prezidento rinkimų įstatymo 32, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu IXP-2291(3). (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo nutarimo "Dėl Respublikos Prezidento rinkimų paskyrimo" projektą IXP-3397

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam nutarimo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Šiuo projektu siūloma Prezidento rinkimų datą nustatyti 2004 m. birželio 13 d.

 

- Seimo nario P.Papovo pasiūlymas Prezidento rinkimų įstatymo 32, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2291(3)

nusprendė: Pritarti pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo nario V.Saulio pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo projektui IXP-3338(3)

nusprendė: Prašyti Lietuvos Savivaldybių asociacijos išvados šiam pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 

            - 2003 m. Vyriausybės veiklos ataskaitą

            nusprendė: Pritarti Vyriausybės 2003 m. veiklos ataskaitai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 04 13.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas