Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS IŠ SEIMO VIII (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS 2004-03-10 NUTARIMU Nr. IX-2063

 

 

Eil.

Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

130.

IXP-2970

PR

Invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

kovas

131.

nereg.

PR

Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė, A.Sysas,

A.Kubilius

Vyriausybė, SRDK, TSKF

kovas– balandis

132.

nereg.

ES

Darbo kodekso papildymo 7(1) straipsniu, 180 straipsnio papildymo ir 146 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, SRDK

kovas

133.

IXP-2717

Darbo tarybų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

kovas

134.

nereg.

ES

Socialinių įmonių įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

balandis

135.

nereg.

ES

Socialinio užimtumo įmonių (įstaigų) įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

balandis

136.

nereg.

PR

Darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

137.

IXP-2768,

IXP-1218,

IXP-1827,

IXP-1974,

IXP-2181,

IXP-2822,

IXP-3016,

IXP-3177

Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRDK, TSKF

kovas– balandis

138.

IXP-2780,

nereg.

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

V.Landsbergis,

A.Sysas

SRDK

kovas

139.

IXP-2283

Valstybinių socialinio draudimo pensijų išmokėjimo pensininkams, turėjusiems draudžiamųjų pajamų, tvarkos įstatymas

A.Matulevi- čius

LDF

kovas– balandis

140.

IXP-2324,

IXP-3221,

IXP-1392

 

Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

J.Veselka

Vyriausybė, NSGK, SRDK

kovas– birželis

141.

IXP-2149,

nereg.

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymai

Vyriausybė,

E.Šablinskas

Vyriausybė, TTK

kovas–birželis

142.

nereg.

Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo pagrindų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

gegužė

143.

IXP-2829

Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) straipsniu įstatymas

A.Matulevi-čius

LDF

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 08.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas