Lietuvos Respublikos Seimas

Č.Juršėnas su Seimo kanceliarija aptarė poreikius intensyviam parlamento darbui užtikrinti

2004 m. balandžio 7 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas surengė susitikimą su Seimo kancleriu A. Kregžde, Seimo kanceliarijos departamentų ir skyrių vadovais.

Numatomų valstybės politinių įvykių (ES narystės, EP rinkimų ir Prezidento rinkimų, Seimo rinkimų) kontekste parlamento vadovas išskyrė svarbiausius darbus, kurie gali lemti Lietuvos eurointegracinės raidos sėkmę. Č.Juršėnas, atkreipdamas dėmesį į teisės aktų, derinamų su Europos Sąjungos teise, priėmimo terminus, pabrėžia būtinybę išlaikyti vienodai spartų įstatymų leidybos ir apskritai politinio darbo tempą Lietuvai tapus ES nare, nes nuo 2004 m. gegužės 1 d. informacijos, teisės analizės, aukštos kvalifikacijos reikalavimų gali tik padaugėti. Į tai atsižvelgiant, Č. Juršėnui rūpėjo kanceliarijos organizacinio darbo sklandumas, kuriam įtakos gali turėti ir intelektualinio, ir ūkinio pobūdžio veiksniai.

Č. Juršėnas su kanceliarijos vadovais aptarė esminius poreikius intensyviam darbui užtikrinti: patalpų darbuotojams skyrimą, išsikrausčius Seimo kontrolierių įstaigai; naujų informacinių technologijų diegimą darbo vietose ir parlamento, kaip atviriausios valdžios institucijos, viešumo plėtojimą; darbuotojų kvalifikacijos kėlimą (Pirmininką domino statistika ir dėl užsienio kalbų mokėjimo). Artimiausiu metu turėtų būti modernizuota Seimo skaitykla, kurioje galėtų šiuolaikiškesnėm sąlygom dirbti daugiau lankytojų.

Perspektyvos požiūriu, Č.Juršėnas pritarė sumanymams išplėtoti analitinį įstatymų leidybos aptarnavimo lauką, remiantis Vakarų parlamentarizmo patyrimu, kad ši sfera Lietuvoje virstų rimtu mokslo objektu. Jis taip pat pabrėžė būtinybę, rengiantis IX Seimo rinkimams, sudaryti būsimiems naujiems nacionalinio parlamento nariams (kad ir kiek jų būtų) informacinį leidinį ir seminarų tvarkaraštį iki pirmojo naujo Seimo posėdžio.
Naujausi pakeitimai - 2004 04 07.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas