Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 7 d. posėdyje

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vilkaviškio vyskupijos susitarimui dėl ūkinio pastato Kaune, Ž.E. Žilibero g. 6, grąžinimo Vilkaviškio vyskupijai natūra" projektas IXP-3339. Komitetas bendru sutarimu pritarė šiam susitarimui tarp Vyriausybės ir Vilkaviškio vyskupijos dėl ūkinio pastato Kaune ir siūlė priimti Seimo nutarimą šiuo klausimu.

Aptartas pasirengimas Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo projekto IXP-3325 svarstymui. Nuspręsta balandžio 19 d. surengti šio projekto klausymus, taip suteikiant galimybę pasidalinti nuomonėmis dėl šio įstatymo, svarbaus teatrų ir koncertinių organizacijų žmonėms.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ataskaitos” projektas ir, išklausius Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės I.Smetonienės pastabas apie Komisijos darbą, pritarta bendru sutarimu Komisijos veiklai.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos ataskaitos” projektas, kuriam pritarta, išklausius Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininko Jono Glemžos pastabas apie šios Komisijos darbą ir problemas.
Naujausi pakeitimai - 2004 04 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas