Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas yra Česlovas Juršėnas

Šiandien, 2004 m. balandžio 6 d., l. e. Seimo Pirmininko pareigas išrinktas Česlovas Juršėnas.

Biografija

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Akto signataras.

Gimė 1938 m. gegužės 18 d. Švenčionių apskrities (dabar – Ignalinos rajono) Panižiškės kaime valstiečių šeimoje.

1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą.

1955 m. įstojo į Vilniaus universitetą, kurį 1960 m. baigė ir įgijo žurnalisto specialybę.

1973 m. baigė Leningrado (dabar – Sankt Peterburgo) aukštosios partinės mokyklos žurnalistikos specialybę.

1958–1960 m. dirbo „Statybos“ savaitraštyje korespondentu, 1960–1964 m. – „Tiesos“ dienraščio redakcijoje, 1964–1968 m. – Lietuvos radijuje ir televizijoje tarptautiniu apžvalgininku, 1968–1973 m. – Lietuvos televizijos Informacijos redakcijoje vyriausiuoju redaktoriumi.

1973–1975 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete instruktoriumi. 1975–1978 m. buvo LTSR Ministrų Tarybos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1978–1983 m. – „Vakarinių naujienų“ dienraščio vyriausiasis redaktorius. 1983–1988 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete Spaudos, televizijos ir radijo sektoriaus vedėju.

Atgimimo metu grįžo į televiziją: 1988 m. rudenį tapo Televizijos ir radijo komiteto kolegijos nariu, politikos apžvalgininku, 1988–1989 m. vedė pirmąsias „Atgimimo bangos“ ir kitas populiarias televizijos laidas.

1989 m., įvedus Vyriausybės informacijos atstovo pareigybę, tapo pirmuoju persitvarkančios Lietuvos valdžios atstovu spaudai. 1990–1991 m. buvo Vyriausybės ryšių su Aukščiausiąja Taryba ir informacijos atstovas.

1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas Švenčionėlių rinkimų apygardoje Nr. 109. Kandidatu 1990 m. iškėlė savarankiškoji Lietuvos komunistų partija. Aukščiausiojoje Taryboje–Atkuriamajame Seime dirbo Valstybės atkūrimo ir Konstitucijos komisijoje. Buvo išrinktas į pirmųjų sesijų sekretoriatą, vėliau – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotoju. Prisidėjo tobulinant Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo Reglamentą.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Ignalinos–Švenčionių rinkimų apygardoje Nr. 53. Kandidatu į Seimą 1992 m. iškėlė Lietuvos demokratinė darbo partija. Seime išrinktas Seimo Pirmininko pavaduotoju, nuo 1993 m. vasario 25 d. iki 1996 m. lapkričio 25 d. – Seimo Pirmininkas.

Kartu su kitais įgyvendino naująją, 1992 metų, Lietuvos Respublikos Konstituciją, stiprino nepriklausomos valstybės teisinius pamatus.

1996–2000 m. – VII Seimo narys. Seimo nariu buvo išrinktas pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos sąrašą. Seime dirbo Teisės ir teisėtvarkos komitete, vadovavo LDDP frakcijai.

1997–2000 m. – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.

Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Buvo Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos (TSKP) narys. Aktyviai dalyvavo Lietuvos Komunistų Partiją (LKP) atskiriant nuo TSKP ir savarankišką LKP pertvarkant socialdemokratiniais pagrindais.

Nuo 1990 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, šios partijos Tarybos, Prezidiumo narys. 1996–2001 m. – Lietuvos demokratinės darbo partijos pirmininkas. Siekė Lietuvos socialdemokratinių partijų vienybės. Nuo 2001 m. sausio 27 d. – Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas (LSDP nariu laikomas nuo 1990 m.).

2000-2004 m. – VIII Seimo narys, nuo 2000 m. spalio 20 d. iki 2003 m. gegužės 26 d. –Socialdemokratinės koalicijos frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas, nuo 2003 m. gegužės 27 d. – Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys, nuo 2000 m. spalio 26 d. iki 2002 m. kovo 13 d. – Seimo Pirmininko pavaduotojas, nuo 2002 m. kovo 14 d. iki 2004 m. balandžio 6 d. – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Išleido keletą knygų ir žinynų apie pasaulį ir politiką.

Pomėgiai – šachmatai, žymiausių dabartinių politikų raštų, enciklopedijų, karikatūrų kolekcionavimas.

Moka rusų, lenkų, vokiečių kalbas.

Žmona Jadvyga – žurnalistė.

Sūnus Saulius – habilituotas gamtos mokslų daktaras, dirba Vilniaus universitete.

 

Seimo ryšių su visuomene skyrius
Naujausi pakeitimai - 2004 04 07.
Gintarė Juodėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2004 metai

LR Seimas