Lietuvos Respublikos Seimas

2004-03-31 PRANEŠIMAS SPAUDAI (PATAISYTAS)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

Pataisytas pranešimas

 

 

Spaudos tarnybai 2004-03-31

 

 

Komitetas 2004-03-31 posėdyje svarstė pasiūlymus Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties “ projektui Nr.IXP-2784(2) ES. Posėdyje dalyvavo Seimo narys Rimas Valčiukas, Užsienio reikalų komiteto nariai Justinas Karosas ir Jonas Čekuolis bei šio Komiteto vyresnioji patarėja Dalia Genovaitė Davidėnienė, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius, Migracijos departamento generalinis direktorius Almantas Gavėnas ir direktoriaus pavaduotojas Janas Vidickas, JT Vyriausiojo pabėgėlių komisaro Baltijos ir Šiaurės šalims atstovas Lietuvoje Siniovas. Žmogaus teisių komitetas atsižvelgė į kai kurias Užsienio reikalų komiteto pastabas, tačiau dėl pasiūlymų, dėl kurių Komitetai nerado bendro sutarimo, buvo nuspręsta palikti teisę spręsti Seimui, balsuojant dėl siūlomų alternatyvų.

Dalyvaujant Seimo nariui Algimantui Valentinui Indriūnui ir Teisės departamento vyresniajai patarėjai Jadvygai Andriuškevičiūtei, Komitetas svarstė siūlymus Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-2617(2). Komitetas atsižvelgė į Teisės departamento pastabas.

Taip pat Komitetas svarstė Elektroninių ryšių įstatymo projektą Nr.IXP-3224 ir aptarė pagrindines žmogaus teisių požiūriu problemas. Posėdyje dalyvavo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas Nikolajus Medvedevas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus pavaduotojas Gintautas Vilkelis, Susisiekimo ministerijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamento direktorius Eugenijus Norkūnas ir Pašto ir telekomunikacijų skyriaus specialistas Paulius Vaina, Ryšių reguliavimo tarnybos juridinio skyriaus viršininkas Tomas Lamanauskas, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Toma Birmontienė

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 06.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas