Lietuvos Respublikos Seimas

2004-04-05 d. BFK posėdis

1. Audito įstatymo projektas IXP-3337.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

2. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo, garantinio fondo įstatymo, rinkliavų įstatymo, mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo, mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, konsulinio mokesčio įstatymo, Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3353.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas patobulintam Įstatymo projektui.

3. Asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-3354.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui.

4. Žemės ūkio ir maisto atsargų deklaravimo ir perteklinių atsargų apmokestinimo įstatymo projektas IXP-3361.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui patobulinti Įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei įstatymo projekto pavadinimą papildyti žodžiu ”vienkartinio” bei atitinkamai papildyti įstatymo projekto straipsnius, įrašant, kad tai yra vienkartinis mokestis.

5. Muitų tarifų įstatymo, antidempingo įstatymo, protekcinių (apsaugos) priemonių įstatymo, kompensacinių muitų įstatymo ir juos keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-3363.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam Įstatymo projektui.

6. Aukštojo mokslo įstatymo ir mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3155.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

7. Seimo nutarimo "Dėl 2001-2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektas IXP-2790.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

1. Pritarti Seimo nutarimo projektui IXP-2790;

2. Pasiūlyti Vyriausybei:

2.1 Ruošiant 2003 m. ataskaitą apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą atsižvelgti į Valstybės kontrolės išvadoje dėl 2001-2002 m. ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateiktas pastabas ir rekomendacijas.

2.2. Atkreipti dėmesį į tai, kad 2001-2002m. ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą Finansinių įsipareigojimų lentelėje yra pateikti ne valstybės įsipareigojimai, kaip rašoma aiškinamajame rašte, bet viso valstybinio sektoriaus įsipareigojimai

2.3. Spręsti klausimą dėl viešojo naudojimo Lietuvos geležinkelių vertės apskaitos sutvarkymo, įjungiant jų vertę į valstybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialaus turto vertę.

2.4. Inicijuoti pakeisti Ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateikimo Seimui terminą.

2.5 Išnagrinėti galimybę Ataskaitą apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą inkorporuoti į valstybinio sektoriaus konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

2.6. Paspartinti biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos standartų parengimą.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 05.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas