Lietuvos Respublikos Seimas

2004-04-05

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo dėl 1998 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos papildomo protokolo ratifikavimo projektui Nr. IXP-3359 ES.

 

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl 1998 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos papildomo protokolo ratifikavimo projektą Nr. IXP-3359 ES. . Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Ratifikavimo įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas ir Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Raimundas Karoblis. 2002 metų pradžioje Europos Komisija nustatė, jog 1998 metais pasirašyta investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos sutartis neatitinka Europos Sąjungos teisyno, ir pasiūlė minėtą sutartį nutraukti arba pakeisti kai kurias jos nuostats, kad būtų išvengta nesuderinamumo su Europos Sąjungos teisynu. Konsultacijose dėl sutarties pakeitimo dalyvavo Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Komisija ir Lietuva. Buvo išreikšta vieninga nuomonė, kad sutarties nuostatos be pakeitimų turėtų būti interpretuojamos taip, kad esminiai Lietuvos saugumo interesai apimtų ir interesus, susijusius su naryste Europos Sąjungoje, o veiklos reikalavimai nebūtų taikomi pranašumams, susijusiems su žemės ūkio rinkos organizavimu. Pasiektas kompromisas leido parengti konsultacijų protokolą, kurio pagrindu JAV pusė parengė investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos sutarčių su kiekviena šalimi-kandidate papildomų protokolų, pakeičiančių sutartį, projektus. Konsultacijų protokolui 2003 metų rugsėjo 2 dieną pritarė Europos Sąjungos Komisarų Kolegija. 2003 metų rugsėjo 22 dieną Briuselyje Lietuva pasirašė 1998 metų sausio 14 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės Sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos papildomą protokolą. Papildomas protokolas turi įsigalioti nuo Lietuvos narystės ES dienos.

Įstatymo dėl Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomo protokolo ratifikavimo projektą Nr. IXP-3358 ES. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui. Klausimą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirklas bei Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. 1996 metų vasario 13 dieną Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1977 metų Europos sutartį dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo, kurios tikslas – sudaryti sąlygas asmenims, turintiems gyvenamąją vietą vienoje iš valstybių, Sutarties dalyvių teritorijoje, ir norintiems prašyti nemokamos teisinės pagalbos kitoje susitariančioje valstybėje, pateikti tokį prašymą valstybėje, kurioje jie gyvena, ir taip palengvinti besibylinėjančių asmenų padėtį teismo procese. Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį pačios Sutarties įgyvendinimą bei pagerinti Lietuvos Respublikos piliečių padėtį užsienio valstybėse - Sutarties bei Protokolo dalyvėse nagrinėjamose civilinėse, komercinėse ir administracinėse bylose, o taip pat sudaryti palankias sąlygas šių valstybių piliečiams Lietuvoje gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, Lietuvos Respublikai tikslinga prisijungti prie 1977 m. Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomo protokolo.

 

 

 

 

 

Vaida Tupčiauskaitė (6799)

Užsienio reikalų komiteto patarėja

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 05.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas