Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. balandžio 5d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2004-04-05

Komiteto posėdyje dalyvavo komiteto nariai: A.Sakalas, V.Popovas, D.Barakauskas, E.Klumbys, E.Šablinskas, J.Bernatonis, J.Razma, J.Sabatauskas, R.Šukys.

Komiteto patarėjai: L.Zdanavičienė, D.Latvelienė, D.Komparskienė.

Komiteto padėjėjos: B.Kovalenkienė, A.Jankauskaitė.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių papildymo bei kodekso papildymo 43(10) straipsniu įstatymo projektas IXP-3274.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) , 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projektas IXP-3302

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 ir 269 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-3301.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Konstitucijos 56 straipsnio antrosios dalies papildymo įstatymo projektas IXP-3297

NUSPRĘSTA: Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: Už-7, susilaikė-1, prieš-1.

SVARSTYTA: Seimo narių A.Kunčino ir G.Babravičiaus PASIŪLYMAS Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 152, 152(1), 152(3), 152(4), 152(5), 152(8), 153(1), 153(10), 154, 154(1), 154(2), 224, 225, 241(1), 246, 259(1), 281, 320 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 152(10), 152(11), 152(12), 152(13), 214(24) straipsniais ir 152(2), 152(6), 152(7), 152(9) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui IXP-3225(2).

NUSPRĘSTA: 1. Bendru sutarimu daryti svarstyme pertrauką;

2. Kreiptis į Teisingumo ministeriją, kad pateiktų savo išvadas dėl šio pasiūlymo.

 

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja

Birutė Kovalenkienė,

2396794
Naujausi pakeitimai - 2004 04 05.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas