Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotės į Belgijos Karalystę (2004 03 23-25)ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2004 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 2042 buvau komandiruotas 2004 m. kovo 23–25 dienomis dalyvauti Europos Parlamento Socialistų frakcijos ir PES (Europos socialistų partijos) Prezidiumo posėdyje, kuris vyko Europos Parlamento A.Spinelli pastate. Darbotvarkėje buvo: Europos sąjungos Konstitucinės sutarties priėmimo perspektyvos, Europos Sąjungos saugumo ir gynybos klausimai, transatlantinio dialogo vystymas, Euro-mediteraninės asamblėjos perspektyvos, migracija ir jos reguliavimas, naujieji kaimynai, Lisabonos strategija ir Europos Sąjungos finansinė perspektyva. Pagrindiniais pranešėjais buvo: G.Amato, P.N.Rasmussen, Robin Cook, A.Teron, Ch.Solana, A.Vittorino, P.Lamy, J.M.Wiersma. Posėdyje dalyvavo Suomijos parlamento pirmininkas P.Lipponen, Švedijos vyriausybės ministrė L.Hjelm-Wallen, buvęs Graikijos Užsienio reikalų ministras D.Papandreu, D.Britanijos Europos reikalų ministras Denis MacShane ir kiti žymūs Europos Sąjungos politikai.

Buvo aptarti kovos su terorizmu aspektai po kovo 11-osios tragedijos Madride, rinkimų įtaka vyriausybių nuostatoms dėl pagrindinių Europos Sąjungos klausimų. Po rinkimų Ispanijoje pasiekti kompromisą dėl ES Konstitucinės sutarties žymiai lengviau. Ryškėja formulė dėl dvigubos kvalifikuotos daugumos 55% - 55%, nors proporcijos gali keistis. Visi vieningai palaikė G.Amato poziciją siekti kompromiso ir Konstitucinės sutarties pasirašymo iki naujų rinkimų į Europos Parlamentą. Europos Sąjungos saugumo ir gynybos klausimuose pirma vieta – kovai su terorizmu. A.Vitorino akcentavo tris dideles problemas: 1. Europos Sąjungos Taryba atmeta efektyvesnių kovos su terorizmu įstatymų priėmimą; 2. Nekuriami koordinaciniai mechanizmai; 3. Silpna kova su teroristų finansavimu. Irako klausimu: Jungtinių Tautų vaidmens stiprinimas - kuo greičiau perduoti Irake valdžią irakiečiams. Euromediteraninis dialogas: siekti efektyvesnės euromediteraninės asamblėjos veiklos. Bet po teroro aktų ir konflikto Izraelyje Ch.Solana pabrėžė, kad Izraelio-Palestinos santykiai katastrofiškai blogėja, nėra jokių šansų įtakoti A.Šaroną, be to ir Palestinos lyderiai vargu ar šiuo metu gali valdyti situaciją. Transatlantiniame dialoge pabrėžtas ryšio su JAV demokratų stovyklastiprinimas, kritikuota Dž.Bušo pozicija Irako atžvilgiu. Akcentuota būtinybė siekti didesnio veiksmų koordinavimo kovoje su terorizmu Briuselio viršūnių pasitarime. Nelegalios migracijos ir imigrantų įtraukimo į šalies visuomenę problemų sprendime pabrėžta, kad kolkas ES lygiu veikiama silpnai. Naujųjų kaimynų strategijoje akcentuota ne tik plėtros tikimybė, bet išskirti du aspektai:

1. Ypač svarbu paremti Turkijos derybų su Europos Sąjunga dėl stojimo į ES strateginę reikšmę,

2. Nubrėžti aiškią strategiją su tomis šalimis, kurios bent jau artimiausiuose dešimtmečiuose nestos į Europos Sąjungą.

Įvertinant Lisabonos strategiją pabrėžta, kad tai pirmas Europos planavimo dokumentas, priimtas socialistų pastangomis. To metu trylikoje vyriausybių valdė socialistai, leiboristai, socialdemokratai. Dabar - visiškai pasikeitęs vaizdas. Dešiniosios vyriausybės ignoruoja socialinę sanglaudą ir tausojantį vystymą, pirmenybę teikdamos konkurencijai ir rinkai. Europos Sąjungos lygiu dar Lisabonos prioritetai kažkiek įgyvendinami. Bet nacionalinių vyriausybių lygiu – prastai. Tas pats pasakytina ir apie ES finansinę 2007-2043 metų perspektyvą. Plėtra reikalauja daugiau lėšų, bet šalys “donorės” to aiškiai nenori.

Tai, suprantama, apibendrintos diskusijų dalyvių mintys. Buvo svarstomi ir rinkimų į Europos Parlamentą strategijos klausimai, PES statuto pataisos, pasiruošimas PES kongresui 2004 m. labandžio 23-24 dienomis. Buvo patvirtinti strateginių dokumentų projektai, kuriais PES vadovausis naujoje EP kadencijoje, jei PES kongresas balandžio 24 dieną tam pritars.

Dalyvių sąrašą pridedu. Dokumentų kopijų nedarau. Jei kas norės su jais susipažinti, gali kreiptis individualiai.

Pagarbiai,

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2004 04 05.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas