Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL PROGRAMOS PRIEŠ TERORIZMĄ ĮGYVENDINIMO

2004 m. kovo 31 d. Nr.1

Vilnius

2003-03-16 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete buvo išklausyta informacija dėl Programos prieš terorizmą įgyvendinimo. Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: A.Gricius, G.Jakavonis, R.Juknevičienė, N.Medvedev, G.Purvaneckienė, N.Steiblienė, A.Valys, NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Bacevičius, padėjėjas M.Žemaitis, Vidaus reikalų ministras V.Bulovas, VRM Viešojo saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas R.Šeikis, Krašto apsaugos viceministras J.Gečas, Ūkio ministerijos valstybės sekretorius G.Miškinis, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Š.Adomavičius, URM Saugumo politikos departamento direktorius K.Jankauskas, URM Grėsmių analizės, krizių valdymo ir tarptautinių operacijų skyriaus vedėjas G.Varvuolis, VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas A.Pocius, VSD valdybos viršininko pavaduotojas A.Paukštė, VSD skyriaus viršininkas R.Petruškevičius, VSD skyriaus viršininkas A.Mikutis, VSD skyriaus viršininkas V.Mažeika, Lietuvos Kriminalinės policijos biuro vyriausiasis komisaras V.Telyčėnas, Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinio saugumo skyriaus vedėjas S.Knezys.

Komitetas, išnagrinėjęs VSD pateiktą ataskaitą dėl Programos prieš terorizmą įgyvendinimą bei išklausęs posėdžio dalyvių pasisakymus, konstatuoja:

Grėsmės dėl galimų teroristinių akcijų Lietuvoje nėra padidėjusios, bet, atsižvelgiant į terorizmo plitimą geopolitiniu mastu, būtina numatyti papildomas priemones, kad užkirsti kelią galimiems teroristiniams aktams bei užtikrinti reikiamą prevenciją. Programa prieš terorizmą įgyvendinama iš esmės tinkamai, tačiau kai kurių priemonių įvykdymas vėluoja. Programą reikėtų atnaujinti, atsižvelgiant situacijos pokyčius, aktualius uždavinius ir Europos Sąjungos reikalavimus. Įvertinant užsienio šalių patirtį, reikia didinti policijos vaidmenį šioje srityje, taip pat pagerinti teisėsaugos institucijų ir žvalgybos tarnybų pasikeitimą informacija.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Papildyti Programą prieš terorizmą.

Paspartinti Diplomatinės tarnybos institucijų saugaus funkcionavimo užtikrinimo programos tvirtinimą.

Peržiūrėti Tarpžinybinės koordinacinės komisijos prieš terorizmą sudėtį, papildant ją kovoje su terorizmu betarpiškai dalyvaujančių teisėsaugos institucijų atstovais.

Parengti teisės aktų projektus, nustatančius teroristiniu požiūriu pažeidžiamų objektų sąrašą ir jų saugumo sustiprinimo priemones.

Apsvarstyti galimybę iškelti iš Ruklos Pabėgėlių priėmimo centrą.

Valstybės saugumo departamentui:

Parengti Kovos su terorizmu įstatymo koncepciją ir iki 2004-05-15 pateikti ją Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Vidaus reikalų ministerijai:

Ieškoti galimybių panaudoti Šengeno lėšas Vilniaus oro uosto perimetro apsaugos sustiprinimui.

Susisiekimo ministerijai:

Sugriežtinti skrydžių kontrolę mažuosiuose oro uostuose.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 02.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas