Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. kovo 31 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3235ES.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (“už” balsavo 8, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2.   Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo  projektas IXP-3239ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Valčiukas.

 

 

3.SVARSTYTA:

             PasirengimasĮstatymo dėl 1998 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo   ir abipusės   apsaugos    papildomo   protokolo   ratifikavimo   projekto IXP-3359ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Veselką ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 4.SVARSTYTA:

             PasirengimasMuitų tarifų įstatymo, Antidempingo įstatymo, Protekcinių (apsaugos) priemonių įstatymo, Kompensacinių muitų įstatymo ir juos keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-3363ES svarstymui.

 

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, S.Lapėną  ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

                   

5.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo  projekto IXP-1413svarstymui.

 

NUSPRĘSTA: 

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką  ir komiteto patarėją G.M.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

            Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-05) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2004-04-05) darbotvarkę.  

 

 

Taip pat vyko  Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo  projektas IXP-3336ES klausymai.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 04 01.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas