Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.03.29 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-03-29 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

 

- Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Svarstymą tęsti kitame posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Biudžeto ir finansų komiteto išvada Seimo rinkimų 38, 88, ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2726

nusprendė: Pritarti papildomo komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

- Seimo nutarimo“ Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektą IXP-2621

nusprendė: Daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio, tikslu supažindinti  rengėjus su komiteto patobulintu Seimo nutarimo projektu. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

 

- Prezidento rinkimų įstatymo 32, 42 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2291(2)

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Jurkų ir E.Masiulį bei projektą svarstyti balandžio 5 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą IXP-3346

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Puloką ir E.Masiulį bei projektą svarstyti balandžio 5 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

 - Konstitucijos 60, 61, 67, 84, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP 3326

nusprendė: Kreiptis į Seimo valdybą dėl Vyriausybės išvados pateikimo. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 -  Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3297

nusprendė: Svarstyme daryti pertrauką iki bus gauta Seimo frakcijų nuomonė šiuo klausimu. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 03 30.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas